Oportunități de angajare

 

Concursuri de angajare organizate în anul 2017

Examen de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut a unor funcţionari publici de execuţie

EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează în data de 07.12.2017, ora 10.30 (proba scrisă) examen de promovare în grad profesional imediat următor celui deţinut a unor funcţionari publici de execuţie din cadrul instituţiei, care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 […]

Concurs de recrutare pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier, gradul profesional superior – Serviciul Produse Medicinale de Uz Veterinar

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă organizarea în data de 24.05.2017 a concursului de recrutare pentru ocuparea temporară a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante  de consilier, gradul profesional superior, (un post), din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Produse Medicinale Veterinare şi Nutriţie Animală – […]

Concurs pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de şofer

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă organizarea în data de 09.03.2017 (proba scrisă – ora 9,30)  la sediul său din Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1, sector 1, Bucureşti, concursul pentru ocuparea unui post de execuţie temporar vacant de sofer în cadrul Compartimentului investiţii, achiziţii, administrativ – Direcţia economică – Direcţia […]

Concursuri de angajare organizate în anul 2018

Anunţ examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al unor funcționari publici din cadrul ANSVSA

ANUNŢ   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează la data de 12.12.2018 ora 10.00 (proba scrisă), la sediul său din București, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al unor funcționari publici din cadrul instituției, conform prevederilor art. 64 şi […]

Concursuri de angajare organizate în anul 2019
Concursuri de angajare organizate în anul 2020

Concurs de recrutare în vederea ocupării unui post vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior – 03.03.2020 proba scrisă

ANUNŢ   Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor organizează concurs de recrutare, în vederea ocupării postului vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Securitate și Sănătate în Muncă, P.S.I. și Administrativ, Direcţia Economică la data de 03.03.2020, ora […]

Examen de promovare în grad profesional – 26.10.2020 proba scrisă

ANUNŢ   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează, la data de 26.10.2020 (proba scrisă), ora 10.30, concurs/examen de promovare în grad profesional, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, etajul 4, sala de şedinţe. Funcţiile publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru […]

Concursuri de angajare organizate în anul 2022

Examen de promovare în grad profesional – 21.11.2022 proba scrisă

  ANUNŢ Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor organizează concurs/examen de promovare în grad profesional, la data de 21.11.2022 (proba scrisă), ora 10.30, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, etajul 4, sala de şedinţe. Funcţiile publice de execuţie, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, pentru […]

Anunţ privind selecţia consilierului de etică din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

ANUNŢ PRIVIND SELECŢIA CONSILIERULUI DE ETICĂ DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţă demararea procedurii privind desemnarea din rândul funcţionarilor publici din cadrul instituţiei a consilierului de etică. Prin H.G. nr. 931/2021 privind procedura de desemnare, atribuţiile, modalitatea de organizare a activităţii […]

Concursuri de angajare organizate în anul 2023

Examen de promovare în clasă a unor funcționari publici din cadrul ANSVSA – 27.09.2023 proba scrisă

Nr. 2156/DRU/11.09.2023   ANUNŢ   În conformitate cu prevederile art. 618 alin. (23) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Naţională Sanitară […]

Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unor posturi de execuție vacante din cadrul Direcției Economice

ANUNŢ   Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Piaţa Presei Libere nr. 1, Corp D1, în temeiul prevederilor art. 502 alin. (1) lit. c), ale art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2), alin. (5), alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și […]

 • Rezultatul selecției dosarelor la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

  Rezultatul probei selecţiei dosarelor  la examenul organizat în data de 12.06.2023 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor     În temeiul prevederilor art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi […]

 • Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

  Rezultatele probei scrise a examenului organizat în data de 12.06.2023, ora 10.30 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor   În temeiul prevederilor art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, […]

 • Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

  Rezultatele la proba interviu a examenului organizat în data de 12.06.2023, ora 10.30 (proba scrisă), pentru promovarea în grad profesional a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor   În temeiul prevederilor art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor […]

 • Rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional – 12.06.2023 proba scrisă

  REZULTATELE FINALE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.06.2023, ORA 10.30 (PROBA SCRISĂ) PENTRU PROMOVAREA ÎN GRAD A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR   În temeiul prevederilor art. 62 alin. (3) și art. 671*) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei […]

Concursuri de angajare organizate în anul 2024

 

ANULARE CONCURS
Concurs de promovare în funcție publică de conducere în vederea ocupării unor posturi vacante de director executiv, clasa I, aflate în statele de funcții ale direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, instituții publice aflate în subordinea ANSVSA, organizat la data de 20.12.2021, ora 11.30 (proba scrisă) - DSVSA Alba, DSVSA Arad, DSVSA Argeş, DSVSA Botoșani, DSVSA Brăila, DSVSA Caraş Severin, DSVSA Călăraşi, DSVSA Galați, DSVSA Gorj, DSVSA Vaslui, DSVSA Vâlcea, DSVSA Vrancea

Formular de înscriere la concurs – format editabil

1. Anunț de concurs2. Rezultatele selecției dosarelor3. Rezultatele contestațiilor la selecția dosarelor4. Rezultatele probei scrise5. Rezultatele contestațiilor la proba scrisă6. Rezultatele probei interviu7. Rezultatele contestațiilor la proba interviu8. Rezultatele finale
ANULARE CONCURS
Concurs de promovare în funcție publică de conducere în vederea ocupării unor posturi vacante de director executiv, clasa I, aflate în statele de funcții ale direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, instituții publice aflate în subordinea A.N.S.V.S.A., organizat la data de 22.12.2021, ora 11.30 (proba scrisă) - DSVSA Covasna, DSVSA Giurgiu, DSVSA Hunedoara, DSVSA Mureş, DSVSA Sibiu, DSVSA Suceava
ANULARE CONCURS
Concurs de promovare în funcție publică de conducere în vederea ocupării unor posturi vacante de director executiv adjunct, clasa I, aflate în statele de funcții ale direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, instituții publice aflate în subordinea A.N.S.V.S.A., organizat la data de 22.12.2021, ora 12.00 (proba scrisă) - DSVSA Arad, DSVSA Brăila, DSVSA Călărași, DSVSA Constanța, DSVSA Covasna, DSVSA Galați, DSVSA Giurgiu, DSVSA Gorj, DSVSA Ialomița, DSVSA Mehedinți, DSVSA Satu Mare, DSVSA Sibiu, DSVSA Suceava, DSVSA Timiș
ANULARE CONCURS
Reluare procedură de concurs de promovare în funcție publică de conducere în vederea ocupării unor posturi vacante de director executiv, clasa I, aflate în statele de funcții ale direcțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, instituții publice aflate în subordinea A.N.S.V.S.A., organizat la data de 20.12.2021, ora 11.30 (proba scrisă) - DSVSA Mehedinți și DSVSA Timiș