BREXIT

 

Retragerea Regatului Unit din UE

În ziua de 23 iunie 2016, în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a organizat un referendum (cunoscut sub numele de Brexit), prin care cetățenii britanici erau invitați să se exprime în favoarea sau împotriva ieșirii țării lor din Uniunea Europeană. La 29 martie 2017, Regatul Unit a informat Consiliul European cu privire la intenția sa de a părăsi UE, activând astfel în mod oficial articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

La 22 mai 2017, Consiliul a adoptat o decizie de autorizare a deschiderii negocierilor cu Regatul Unit și de nominalizare oficială a Comisiei în calitate de negociator al UE. De asemenea, acesta a adoptat primul set de directive de negociere. Acestea au oferit o structură clară și o abordare unitară a UE față de negocieri.

Regatul Unit a părăsit Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020, orele 24:00 CET, când a intrat în vigoare Acordului de Retragere (Withdrawal Agreement – WA), convenit la 17 octombrie 2019.

Întrucât Regatul Unit a devenit o țară terță, UE și Regatul Unit vor negocia un acord privind un nou parteneriat, care să prevadă în special o zonă de liber schimb. Cu toate acestea, nu este sigur că un astfel de acord va fi încheiat și va intra în vigoare la sfârșitul perioadei de tranziție. În orice caz, un astfel de acord va crea o relație care, în ceea ce privește condițiile de acces pe piață, va fi foarte diferită de participarea Regatului Unit la piața internă, la uniunea vamală a UE, precum și la domeniul TVA și al accizelor.

Intrarea în vigoare a acordului a marcat sfârșitul perioadei prevăzute la articolul 50 din TUE și începutul unei perioade de tranziție preconizate a se încheia la 31 decembrie 2020.

În urma declarației oficiale a Regatului Unit de a refuza extinderea perioadei de tranziție agreată în cadrul Acordului de Retragere, perioada de tranziție se va încheia la data de 31 decembrie 2020.

Această perioadă de tranziție este menită să le dea timp cetățenilor și întreprinderilor să se adapteze.

În cursul acestei perioade, Regatul Unit continuă să participe la piața unică a UE și la uniunea vamală, să beneficieze de politicile și programele Uniunii, respectând în continuare obligațiile care decurg din acordurile internaționale la care UE este parte, dar nu mai este reprezentat în instituțiile UE.

Totodată, această perioadă de tranziție oferă o perioadă de continuitate în timpul căreia UE și statele membre:

 1. asigură punerea în aplicare a tuturor măsurilor și mecanismelor necesare pentru implementarea Acordului de Retragere, începând cu 1 ianuarie 2021;
 2. continuă negocierile pentru un acord privind viitorul parteneriat cu Regatul Unit;
 3. adoptă măsurile necesare pregătirii pentru încheierea perioadei de tranziție, când Regatul Unit nu va mai participa la piața unică a UE, la uniunea vamală, la politicile și programele Uniunii și nici nu va mai beneficia de acordurile internaționale ale Uniunii.

Conform Declarației politice de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit, obiectivul UE este de a încheia, până la sfârșitul anului 2020, un acord de parteneriat ambițios, amplu, cuprinzător și flexibil care cuprinde cooperarea comercială și economică având în centrul său un acord de liber schimb cuprinzător și echilibrat, asigurarea respectării legii și justiția penală, politica externă, securitatea și apărarea, precum și domenii mai largi de cooperare.

Normele privind barierele tehnice în calea comerțului (TBT) și măsurile sanitare și fitosanitare (SPS) ar trebui să se bazeze pe acordurile OMC aferente.

Părțile ar trebui să se considere reciproc drept entități individuale în privința măsurilor SPS, inclusiv în scopuri de certificare, și să recunoască regionalizarea pe baza informațiilor epidemiologice adecvate furnizate de partea exportatoare.

Până în prezent, negocierile au înregistrat progrese limitate, situația fiind îngreunată de răspândirea COVID-19.

Sfârșitul perioadei de tranziție va afecta în mod semnificativ atât administrațiile publice din statele membre UE, cât și operatorii economici și cetățenii, fiind necesară pregătirea adecvată și în timp util pentru a evita orice blocaje sau obstacole nedorite și pentru a asigura continuitatea fluxurilor comerciale cu Regatul Unit.

Pentru agenții economici din România implicați în operațiuni de export şi/sau import cu parteneri din Regatul Unit, sfârșitul perioadei de tranziție va aduce modificări administrative în domenii precum:

 1. Comerțul cu bunuri, în special în ce privește:

 • formalități, verificări și controale vamale;
 • regimul vamal;
 • reguli de origine;
 • regimul de taxare și impozitare pentru importul și exportul de bunuri (taxe vamale, TVA, accize);
 • certificate și autorizații pentru produse, cerințe privind stabilirea, etichetare și marcare.

2. Comerțul cu servicii, în special în ce privește:

 • servicii financiare;
 • servicii de transport;
 • recunoașterea calificărilor profesionale.

3. Transferuri de date și protecția datelor cu caracter personal.

În mod inevitabil, faptul că Regatul Unit nu va mai participa la politicile Uniunii începând cu sfârșitul perioadei de tranziție va crea obstacole care nu există în prezent în calea comerțului cu bunuri și servicii, precum și a mobilității și a schimburilor transfrontaliere. Acest lucru se va aplica în ambele direcții, și anume, dinspre UK înspre Uniune, precum și dinspre Uniune înspre UK.

Finalizarea perioadei de tranziție

În vederea pregătirii pentru sfârșitul perioadei de tranziție, Comisia Europeană a publicat Comunicarea „Pregătirea pentru schimbări – Comunicare privind gradul de pregătire la sfârșitul perioadei de tranziție între Uniunea Europeană și Regatul Unit, care detaliază schimbările la nivelul UE, impactul asupra cetățenilor și a operatorilor economici europeni și sfaturi utile pentru pregătirea individuală a întreprinderilor.

De asemenea, Comisia reexaminează și, dacă este cazul, actualizează cele 100 de avize de pregătire sectoriale de pregătire a Brexitului pe care le-a publicat în cursul negocierilor purtate cu Regatul Unit în temeiul articolului 50.

În domeniul de competență, exclusiv sau partajat, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Comisia Europeană a publicat următoarele avize de pregătire:

 1. Aviz pregătire privind transportul de animale vii
 2. Aviz pregătire privind produsele biocide
 3. Aviz pregătire privind hrana pentru animale
 4. Aviz pregătire privind legislația în domeniul alimentelor
 5. Aviz pregătire privind organismele modificate genetic
 6. Aviz pregătire privind medicamentele de uz uman și veterinar
 7. Aviz pregătire privind circulația animalelor vii
 8. Aviz pregătire privind protecția animalelor în momentul uciderii

Autoritățile britanice au publicat un Ghid actualizat privind noile reglementări vamale, valabile începând cu 1 ianuarie 2021. Documentul a fost inițial publicat în luna iulie 2020 și, în prezent, a fost completat cu informații suplimentare într-o serie de domenii cheie, de interes pentru toți importatorii și exportatorii. De asemenea, documentul va continua să fie actualizat periodic, în funcție de evoluțiile care vor fi înregistrate în domeniu.

Conform documentului menționat mai sus, după perioada de tranziție, guvernul Regatului Unit va operaționaliza controalele la importul mărfurilor din UE în Regat, într-un mod similar cu tratamentul actual al Regatului Unit acordat mărfurilor provenite din celelalte state de pe glob. Aceste controale vor fi introduse în trei etape: ianuarie, aprilie și iulie.

De asemenea, autoritățile britanice publică și actualizează Certificatele de sănătate pentru importurile de animale și produse de origine animală în Marea Britanie, începând cu 1 ianuarie 2021.

UE va operaționaliza, de asemenea, controale complete de import pentru mărfurile care provin din Regatul Unit în UE de la 1 ianuarie 2021.

În cadrul procesului de pregătire pentru perioada post-tranziție, autoritățile din statele membre ale UE au inițiat campanii de comunicare pentru informarea tuturor actorilor interesați.

Operatorii economici interesati pot consulta pagina de internet dedicată a autorităților vamale olandeze https://www.getreadyforbrexit.eu/en/ și a autorităților franceze https://www.douane.gouv.fr/la-douane/nos-supports-dinformation/english-content.

Ghidul vamal de pregatire pentru Brexit al autorităților franceze poate fi descărcat la link-ul: https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf

Import/Export
Mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelorProduse medicinale veterinareImport, export și distribuție de alimente - certificate de sănătate, ghiduri și reglementări

Derularea comerțului (importului/exportului) cu produse medicinale veterinare în/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

IMPORT

Produsele medicinale veterinare importate din țări membre UE și care sunt autorizate pentru comercializare în Regatul Unit nu se supun unor cerințe suplimentare de import. Lista produselor medicinale veterinare autorizate în Regatul Unit este disponibilă la adresa: https://www.gov.uk/check-animal-medicine-licensed

Produsele medicinale veterinare trebuie să fie autorizate pentru comercializare în Regatul Unit, cu excepția celor incluse în Schema Specială de Import – necesare utilizării în cascada a acestora (care trebuie însoțite de o autorizație de comercializare validă). Solicitările pot fi depuse online la adresa:

https://www.vmd.defra.gov.uk/sis/(X(1)S(tjtfldnrnn1jzuxrrfgxly30))/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Nu există cerințe specifice de transport pentru produsele medicinale veterinare; acestea pot  intra în UK prin orice punct de frontieră.

Referitor la produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național – se respectă prevederile legislative în vigoare. Pentru aceste produse medicinale veterinare, autorizațiile de import trebuie prezentate fizic la frontieră; această cerință va continua și de la 1 ianuarie 2021. În caz contrar, aceste bunuri vor fi supuse inspecției, întârzierilor suplimentare iar importatorul ar putea fi taxat deoarece este o infracțiune nerespectarea obligațiilor de autorizare/licență. Sancțiunile sunt detaliate pe site-ul Agenției Naționale pentru Criminalitate.

Lista produselor medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național se regăsesc în Legea din 1971 privind utilizarea abuzivă a drogurilor (la adresa https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents ), dar și în graficele 1-5 din Regulamentul din 2001 privind utilizarea abuzivă a drogurilor (la adresa https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/3998/contents/made )

Pe baza analizei de risc, controlul de frontieră va continua să efectueze verificări ale produselor medicinale veterinare importate. Produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național vor face obiectul unor verificări suplimentare.

 

EXPORT

Exportul în UE a produselor medicinale veterinare din Regatul Unit se realizează în aceleași condiții ca și pentru produsele medicinale veterinare din celelalte țări terțe. Astfel, produsele medicinale veterinare exportate trebuie să fie însoțite de un certificat de export care să ateste că acestea au fost fabricate la un anumit standard și / sau că sunt autorizate pentru comercializare în UK.

Exportatorul din UK va trebui să verifice cerințele exacte care se vor aplica comerțului cu importatorul UE. Cererile pentru certificate pot fi accesate online la adresa https://www.gov.uk/government/organisations/export-control-organisation.

Produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național au cerințe speciale așa cum sunt detaliate în legislația specifică în vigoare.

Produsele medicinale veterinare pot intra în UE prin orice punct de frontieră și nu este necesară verificarea de rutină a acestora la frontiera UE.

NOTĂ: Informațiile sunt preluate din Ghidul „The Border with the European Union – Importing and Exporting Goods”.

Detalii suplimentare cu privire la acest subiect se află în Avizul pregătire privind medicamentele de uz uman și veterinar.

Accesaţi ACEST LINK extern.

Călătoria cu animale de companie
 1. CĂLĂTORIA CU ANIMALE DE COMPANIE DIN REGATUL UNIT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ, DUPĂ 01.01.2021

Schema de călătorie a animalelor de companie (PET TRAVEL SCHEME) permite proprietarilor de animale de companie să călătorească în Uniunea Europeană (UE) cu acestea în scopuri necomerciale. Această schemă nu acoperă importul de animale de companie cu scop comercial (vânzare sau transferul dreptului de proprietate asupra animalalului).

La sfârşitul perioadei de tranziţie, Regatul Unit va avea statut  de ţară terţă pentru Uniunea Europeană, aplicându-i-se aceleaşi reguli ca oricărei ţări terţe.

Regatul Unit a solicitat Comisiei Europene să i se acorde statutul de ţară terţă listată în Partea 1 a Anexei II a Regulamentului nr. 577/2013, iar tipul listării pe care o va primi este o decizie a Uniunii Europene.

Tipul listării va defini cerinţele de sănătate şi documentare privind călătoria animalelor de companie în UE. Proprietarii de animale de companie sunt îndemnaţi să obţină informaţii de la veterinarii lor cu 4 luni înainte de călătorie, pentru a se asigura că animalele de companie pot călători în orice scenariu.

Mai multe îndrumări cu privire la cerinţele potenţiale pentru  a călători cu animalele de companie în UE pot fi găsite pe site-ul guvernului Regatului Unit, la următorul link: http://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-europe-after-brexit

Proprietarii de animale pot de asemenea contacta Pet Travel Helpline pentru orice întrebări detaliate asupra noilor cerinţe, la numărul de telefon: 03702411710, de luni până vineri, în intervalul orar 8.30 am – 5 pm (închis de sărbătorile legale), email: pettravel@apha.gov.uk.

1.1. Deplasările împreună cu animalele de companie

Dreptul Uniunii stabilește norme pentru circulația necomercială a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici (denumiți în continuare „animale de companie”) care însoțesc călătorii din țări terțe

 

1.1.1. Circulația necomercială în UE-27 a animalelor de companie care își însoțesc proprietarul care are reședința în Regatul Unit

„Pașaportul european pentru animalele de companie” (Model prevăzut în partea 1 din anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013) eliberat înainte de data retragerii pentru proprietarul unui animal de companie care are reședința în Regatul Unit nu va mai constitui, începând cu data retragerii, un document valabil pentru călătoriile cu animale de companie din Regatul Unit către oricare dintre statele membre ale UE-27.

Cerințele pentru animalele de companie care însoțesc, începând cu data retragerii, călătorii din Regatul Unit vor depinde, de asemenea, de includerea sau nu a Regatului Unit, începând cu acea dată, pe lista țărilor terțe care oferă anumite garanții în materie de sănătate animală. Se recomandă călătorilor vizați să se informeze, cu suficient timp înaintea unei călătorii planificate dinspre Regatul Unit către UE, dacă Regatul Unit este inclus pe lista menționată, pentru a stabili cerințele aplicabile. Listele adoptate de UE sunt publicate la adresa: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en.

 

1.1.1.1. Cazul în care Regatul Unit este inclus pe listă de către Comisie în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, şi anume Partea 1 a Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 577/2013

Animalele de companie care intră în UE-27 începând cu data retragerii vor trebui să fie însoțite de un pașaport pentru animalele de companie dintr-o țară terță completat în mod corespunzător, al cărui model a fost adoptat de Comisie (Partea 3 a anexei III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013). Acest pașaport trebuie să ateste o vaccinare antirabică valabilă, stipulată în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Fostul paşaport european pentru animalele de companie emis înainte de data retragerii pentru un proprietar de animal de companie care are reşedinţa în Regatul Unit după data respectivă poate servi ca document justificativ pentru a certifica o vaccinare încă valabilă.

În plus, înainte de a intra în Finlanda, Irlanda sau Malta, câinii de companie vor trebui să fie tratați împotriva Echinococcus multilocularis, iar acest tratament trebuie să fie atestat în pașaportul animalului de companie în cauză de către medicul veterinar care l-a administrat (Regulamentul delegat (UE) 2018/772 de completare a Regulamentului (UE) nr. 576/2013 în ceea ce priveşte măsurile sanitare preventive pentru controlul infecţiei cu Echinococcus multilocularis la câini).

 

1.1.1.2. Cazul în care Regatul Unit este inclus pe listă de către Comisie în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, şi anume Partea 2 a Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 577/2013

Pentru fiecare intrare a unui animal de companie care își însoțește proprietarul va fi necesar un certificat de sănătate animală eliberat de un medic veterinar oficial, iar acest certificat va fi valabil doar pentru circulația în cele 27 de state membre ale UE pentru o perioadă de patru luni (Nota (b) din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013). Certificatul trebuie să ateste o vaccinare antirabică valabilă (Stipulată în  Anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013). Fostul paşaport european pentru animalele de companie emis înainte de data retragerii pentru un proprietar de animal de companie care are reşedinţa în Regatul Unit după data respectivă poate servi ca document justificativ pentru a certifica o vaccinare încă valabilă.

În plus, înainte de a intra în Finlanda, Irlanda sau Malta, câinii de companie vor trebui să fie tratați împotriva Echinococcus multilocularis, iar acest tratament trebuie să fie atestat în pașaportul animalului de companie în cauză de către medicul veterinar care l-a administrat (Regulamentul delegat (UE) 2018/772).

Animalele de companie care intră în UE-27 începând cu data retragerii vor trebui să fie prezentate la un punct desemnat de intrare a călătorilor (https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en), pentru a fi supuse verificărilor de conformitate necesare (articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013).

 

1.1.1.3. Cazul în care Regatul Unit nu este inclus pe listă de către Comisie

Se aplică aceleași condiții precum cele prevăzute la punctul 1.1.1.2. Totuși, certificatul menționat la punctul 1.1.1.2 trebuie să ateste și efectuarea unui test valabil de titrare a anticorpilor antirabici (menţionat în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013). Testul trebuie să fi fost efectuat într-un laborator autorizat de UE sau într-un laborator autorizat de unul dintre statele membre ale UE-27 (menţionate la link-ul: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en), pe un eșantion prelevat cu cel puțin 30 de zile după vaccinare și cu nu mai puțin de trei luni înainte de deplasare.

 

1.1.2. Circulația necomercială în UE-27 a animalelor de companie care își însoțesc proprietarul care are reședința într-un stat membru al UE27 care se întoarce din Regatul Unit după o deplasare temporară în Regatul Unit

Cerințele pentru animalele de companie care însoțesc, începând cu data retragerii, călătorii din Regatul Unit vor depinde, de asemenea, de includerea sau nu a Regatului Unit, începând cu acea dată, pe lista țărilor terțe care oferă anumite garanții în materie de sănătate animală. Se recomandă călătorilor vizați să se informeze, cu suficient timp înaintea unei călătorii planificate dinspre Regatul Unit către UE, dacă Regatul Unit este inclus pe lista menționată, pentru a stabili cerințele aplicabile. Listele adoptate de UE sunt publicate la adresa: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/listing_en

 

1.1.2.1.Cazul în care Regatul Unit este inclus pe listă de către Comisie în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, adică în partea 1 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.577/2013

Animalele de companie care circulă către UE-27 vor trebui să fie însoțite de un pașaport european pentru animalele de companie completat în mod corespunzător. Acest pașaport trebuie să ateste o vaccinare antirabică valabilă.

În plus, înainte de a intra în Finlanda, Irlanda sau Malta, câinii de companie vor trebui să fie tratați împotriva Echinococcus multilocularis, iar acest tratament trebuie să fie atestat în pașaportul animalului de companie în cauză de către medicul veterinar care l-a administrat (Regulamentul delegat (UE) nr. 2018/772).

 

1.1.2.2. Cazul în care Regatul Unit este inclus pe listă de către Comisie în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 576/2013, adică partea 2 a anexei II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013

Se aplică aceleași condiții precum cele prevăzute la punctul 1.1.2.1.

În plus, animalele de companie care intră în UE-27 începând cu data retragerii vor trebui să fie prezentate la un punct desemnat de intrare a călătorilor (https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en), pentru a fi supuse verificărilor de conformitate necesare (Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013).

 

1.1.2.3. Cazul în care Regatul Unit nu este inclus pe listă de către Comisie

Se aplică aceleași condiții precum cele prevăzute la punctul 1.1.2.1.

În plus, animalele de companie trebuie să dispună de dovada efectuării unui test valabil de titrare a anticorpilor antirabici în conformitate cu anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 576/2013. Testul trebuie să fi fost efectuat într-un laborator autorizat (menţionate la link-ul: https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en),

– fie înainte de deplasarea către Regatul Unit, pe un eșantion prelevat cu cel puțin 30 de zile după vaccinare, și să fie consemnat în pașaportul animalului de companie, fie

– în Regatul Unit, pe un eșantion prelevat cu cel puțin 30 de zile după vaccinare și cu nu mai puțin de trei luni înainte de întoarcerea în statele membre ale UE-27, și să fie consemnat în certificatul de sănătate animală emis de un medic veterinar oficial din Regatul Unit pe baza documentelor justificative provenite de la laborator.

Animalele de companie care intră în UE-27 începând cu data retragerii vor trebui să fie prezentate la un punct desemnat de intrare a călătorilor (https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en), pentru a fi supuse verificărilor de conformitate necesare (Articolul 34 din Regulamentul (UE) nr. 576/2013).

 

 1. CĂLĂTORIA CU ANIMALE DE COMPANIE ÎN REGATUL UNIT

Regulile privind introducerea animalelor de companie în Regatul Unit după 01.01.2021 pot fi consultate accesând următorul link:

http://www.gov.uk/bringing-food-animals-plants-into-uk

 

Cerinţele de intrare pentru animale de companie în Regatul Unit rămân aceleaşi în termen imediat. Orice modificare a cerinţelor de călătorie a animalelor de companie va fi comunicată pe site-ul guvernului Regatului Unit la următorul link:

http://www.gov.uk/bring-pet-to-uk

 

În funcţie de ce categorie de ţară va deveni Regatul Unit, după perioada de tranziţie, se vor impune cerinţele de sănătate pentru călătoriile de întoarcere ale animalelor de companie în Uniunea Europeană.

Europe Direct - răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre UE

Pentru redirecţionare către informaţiile Europe Direct, daţi click AICI

Acordul comercial și de cooperare UE - Regatul Unit

Pe parcursul anului 2020, Uniunea Europeană și Regatul Unit au desfășurat negocieri pentru încheierea unui Acord privind relațiile viitoare. La 24 decembrie 2020, Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord au agreat un acord privind parteneriatul viitor (acord privind comerțul și cooperarea). Totodată, UE și UK au negociat două acorduri separate, cu privire la securitatea informațiilor (necesar pentru informațiile clasificate) și cooperarea în domeniul energiei nucleare. Acestea pot fi consultate la adresa: https://ec.europa.eu/info/relations-united-kingdom/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_ro

Finalul perioadei de tranziție (31 decembrie 2020) va genera schimbări inevitabile pentru cetățeni și mediul de afaceri în relația cu Regatul Unit, chiar și în contextul intrării în vigoare a acordului privind parteneriatul viitor.

Pentru a veni în sprijinul operatorilor economici și a cetățenilor Comisia Europeană a elaborat și publicat un material Q&A privind Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, care poate fi accesat și consultat la adresa:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/qanda_20_2532

De asemenea, autoritățile franceze au realizat un flyer, inclusiv în limba română, dedicat operatorilor economici/transportatorilor privind noile reglementări vamale valabile de la 1 ianuarie 2021, care poate fi accesat la adresa: https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/import-export-RO-28-10-2020.pdf

Întrebări şi răspunsuri referitoare la BREXIT - Q&A

Care sunt cerințele la care vor fi supuse animalele vii, inclusiv ecvideele și produsele germinale exportate din UE/România în Regatul Unit, de la 1 ianuarie 2021?

Animalele vii, ecvideele, materialul seminal/embrionii import trebuie să fie însoțite de un certificat de sanatate.

Exportatorul, folosind IPAFFS,  va trebui să notifice exportul în prealabil – cu cel puțin o zi lucrătoare, înainte de data/ora preconizată de sosire la punctul de intrare. În urma notificării, va primi un număr unic generat de IPAFFS. Exportatorul trebuie să adauge UNN la documentația comercială sau la certificatul de sănătate.

Până în iulie 2021, APHA va efectua verificări documentare, identitare și fizice la destinație.

 

Unde se pot accesa modelele de certificate pentru export animale vii, produse de origine animală, sub-produse de origine animală și produse germinative, care trebuie să însoțească transporturile în UK, după 31 decembrie 2020?

Modelele de certificate pentru export animale vii, produse de origine animală, sub-produse de origine animală și produse germinative, care trebuie să însoțească transporturile în UK (dacă este cazul), începând cu data de 1 ianuarie 2021 sunt listate pe măsură ce sunt disponibile și pot fi accesate la următorul link:  https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

 

Mai sunt valabile documentele eliberate de autoritățile competente din UK, în baza prevederilor Regulamentului Consiliului 1/2005/CE, respectiv Regulamentului 1099/2009/CE?

Documentele eliberate de autoritățile competente din UE, în baza celor două regulamente, (autorizațiile pentru transportatori, certificatele de autorizare a mijloacelor de transport rutier și a navelor pentru animale vii, certificatele de competență profesională pentru conducătorii auto și însoțitori, certificatele de competență pentru personalul implicat în ucidere și operațiunile aferente și pentru responsabilii cu bunăstarea animalelor din abator) își pierd valabilitatea in UK, excepție făcând Irlanda de Nord unde documentele sunt valabile.

 

Există cerinţe suplimentare cu privire la produsele medicinale veterinare importate din state membre UE în Regatul Unit?

Produsele medicinale veterinare importate din țări membre UE și care sunt autorizate pentru comercializare în Regatul Unit nu se supun unor cerințe suplimentare de import. Lista produselor medicinale veterinare autorizate în Regatul Unit este disponibilă la adresa: https://www.gov.uk/check-animal-medicine-licensed

Produsele medicinale veterinare trebuie să fie autorizate pentru comercializare în Regatul Unit, cu excepția celor incluse în Schema Specială de Import – necesare utilizării în cascadă a acestora (care trebuie însoțite de o autorizație de comercializare validă). Solicitările pot fi depuse online la adresa:

https://www.vmd.defra.gov.uk/sis/(X(1)S(tjtfldnrnn1jzuxrrfgxly30))/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

Produsele medicinale veterinare se supun unor cerințe specifice de transport la intrarea în UK?

Nu există cerințe specifice de transport pentru produsele medicinale veterinare; acestea pot intra în UK prin orice punct de frontieră.

Referitor la produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național – se respectă prevederile legislative în vigoare. Pentru aceste produse medicinale veterinare, autorizațiile de import trebuie prezentate fizic la frontieră; această cerință va continua și de la 1 ianuarie 2021. În caz contrar, aceste bunuri vor fi supuse inspecției, întârzierilor suplimentare, iar importatorul ar putea fi taxat deoarece este o infracțiune nerespectarea obligațiilor de autorizare/licență. Sancțiunile sunt detaliate pe site-ul Agenției Naționale pentru Criminalitate.

Lista produselor medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național se regăsesc în Legea din 1971 privind utilizarea abuzivă a drogurilor (la adresa https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/38/contents), dar și în graficele 1-5 din Regulamentul din 2001 privind utilizarea abuzivă a drogurilor (la adresa https://www.legislation.gov.uk/uksi/2001/3998/contents/made )

Pe baza analizei de risc, controlul de frontieră va continua să efectueze verificări ale produselor medicinale veterinare importate. Produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național vor face obiectul unor verificări suplimentare.

 

Cum se va desfăşura exportul produselor medicinale veterinare din Regatul Unit în UE?

Exportul în UE a produselor medicinale veterinare din Regatul Unit se realizează în aceleași condiții ca și pentru produsele medicinale veterinare din celelalte țări terțe. Astfel, produsele medicinale veterinare exportate trebuie să fie însoțite de un certificat de export care să ateste că acestea au fost fabricate la un anumit standard și/sau că sunt autorizate pentru comercializare în UK.

Exportatorul din UK va trebui să verifice cerințele exacte care se vor aplica comerțului cu importatorul UE. Cererile pentru certificate pot fi accesate online la adresa https://www.gov.uk/government/organisations/export-control-organisation .

Produsele medicinale veterinare care conțin substanțe aflate sub control național au cerințe speciale așa cum sunt detaliate în legislația specifică în vigoare.

 

Cum va fi influențată etchetarea furajelor?

Pe eticheta hranei pentru animale, inclusiv a aditivilor furajeri și a preamestecurilor de aditivi trebuie să apară numele și adresa operatorului din sectorul hranei pentru animale care răspunde de etichetare. Această persoană trebuie să fie stabilită pe teritoriul UE.

După încheierea perioadei de tranziție, specificațiile de etichetare nu mai pot include o trimitere la o persoană responsabilă de etichetare stabilită în Regatul Unit.

 

Ce se întâmplă cu autorizațiile pentru aditivi furajeri asociate unui titular de autorizație stabilit în Regatul Unit?

Cererile în curs

În care solicitantul unei autorizații sau reprezentantul său este stabilit în prezent în Regatul Unit, solicitantul trebuie să fie stabilit în UE sau să desemneze un reprezentant stabilit în UE după încheierea perioadei de tranziție. Noile date de contact relevante trebuie comunicate Comisiei.

Același lucru este valabil și în cazul cererilor de modificare sau de reînnoire a unei autorizații.

Aditivii furajeri deja autorizați

În cazul în care titularul unei autorizații sau reprezentantul său este stabilit în prezent în Regatul Unit, titularul trebuie să fie stabilit în UE sau să desemneze un reprezentant stabilit în UE după încheierea perioadei de tranziție.

 

Ce modificări se aduc în ceea ce privește autorizarea aditivilor furajeri generici (autorizații ce nu sunt asociate unui titular de autorizație)?

Solicitantul unei autorizații sau reprezentantul său, precum și solicitantul reînnoirii unei autorizații trebuie să fie stabilit în UE. În cazul în care autorizația nu a fost încă acordată, solicitantul stabilit în Regatul Unit trebuie să se stabilească în UE sau trebuie să desemneze un reprezentant stabilit în UE și să comunice Comisiei datele de contact relevante.

În cazul în care aditivul generic a fost deja autorizat, solicitantul (anterior) nu trebuie să fie stabilit în UE și nu trebuie să desemneze un reprezentant în UE.

 

Care va fi procedura privind actualizarea listei utilizărilor preconizate ale hranei pentru animale destinate unor scopuri nutriționale speciale?

Solicitantul unei actualizări a listei utilizărilor preconizate trebuie să fie stabilit în UE.

În cazul în care autorizația nu a fost încă acordată, solicitantul trebuie să fie stabilit în UE la sfârșitul perioadei de tranziție.

În cazul utilizărilor deja autorizate, nu este necesar ca solicitantul (anterior) să fie stabilit în UE.

 

Cum se va face importul hranei pentru animale din Regatul Unit?

Unitățile din Regatul Unit (țară terță) trebuie să aibă un reprezentant stabilit în UE, care se asigură că unitățile respectă cerințe privind igiena hranei pentru animale, cel puțin echivalente cu cele stabilite în UE. Reprezentantul trebuie să țină un registru al produselor introduse pe piața UE, provenind de la unitățile pe care le reprezintă.

 

Cum se va face exportul subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman (SNCU) din UE în Regatul Unit?

Importatorul (stabilit în Regatul Unit) trebuie să obțină preautorizarea de la Defra (Department for Environment, Food & Rural Affairs – https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs)  pentru SNCU cu risc ridicat din categoria 1 și categoria 2, înainte de a avea loc orice import.

De asemenea, acesta trebuie să utilizeze IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system – https://www.gov.uk/guidance/import-of-products-animals-food-and-feed-system)  pentru a notifica în prealabil sosirea SNCU cu risc ridicat și proteine animale procesate de categoria a 3-a.

SNCU vor fi însoțite, în continuare, de documentele comerciale, urmând ca de la 01.07.2021 să intre în vigoare noi reguli privind exportul.

Modelele de certificate de sănătate se publică, pe măsură ce sunt elaborate, se vor regăsi la adresa https://www.gov.uk/government/collections/health-certificates-for-animal-and-animal-product-imports-to-great-britain

 

Cum se va face importul SNCU din Regatul Unit în UE?

Importul SNCU din Regatul Unit se va desfășura cu respectarea condițiilor prevăzute în cap. VIII- Importul, tranzitul și exportul din Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Hotline BREXIT
Import produse de origine animală, nonanimală și animale vii din UK
Puncte de Inspecție la Frontieră
 • Dr. Mariana Țerbea  +4 0744328937
 • Dr. Marius Pătru  +4 0747063327

 

Export produse de origine animală în UK

 • Dr. Georgeta Briciu  +4 0372184952

 

Export animale vii în UK
 • Dr. Mirela Nicola  +4 0741069835

 

Export produse de origine nonanimală în UK
 • Dr. Monica Cojanu  +4 0723446670

 

Medicamente de uz veterinar

 • Dr. Nicoleta Davila +4 0741243767
Date de contact în vederea formulării în scris, electronic, a solicitărilor de informaţii privind BREXIT
 • Adresă de e-mail dedicată: brexit@ansvsa.ro
 • Formular online:


  Fişiere acceptate: pdf, doc, docx, jpg, png.