Import/Control la frontieră

Proceduri de control oficial la importul bunurilor supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Proceduri de control la importul animalelor vii
Proceduri de control la importul produselor de origine animală
Proceduri de control la importul subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman
Proceduri de control la importul produselor alimentare şi furajelor de origine nonanimală în condiţii speciale
Proceduri de control la importul produselor alimentare de origine nonanimală
Circulaţia necomercială a animalelor de companie

Ghid privind circulaţia animalelor de companie în scop necomercial
Cerinţe pentru introducerea pe teritoriul UE a animalelor de companie în scop necomercial, în funcţie de ţara de origine
Proceduri de control al animalelor de companie, în scop necomercial
Lista Punctelor de Intrare Călători (PIC) de pe teritoriul României pentru introducerea şi controlul sanitar-veterinar al animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi programul de lucru al acestora
Transportul animalelor în scop necomercial în spaţiul Uniunii Europene

Legislaţia aplicabilă

Călătoria înspre şi dinspre România în spaţiul UE a animalelor de companie în scop non-comercial se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003, privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei non-comerciale a animalelor de companie şi de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului, cu ultimele modificări.

Noile reglementări sunt în vigoare începând cu data de 3 iulie 2013, cu toate acestea, noul Regulament se va aplica după o perioadă de tranziţie începând cu data de 29 Decembrie 2014:

 • REGULAMENTUL (UE) nr. 576/2013 al PARLAMENTULUI EUROPEAN şi al CONSILIULUI din 12 iunie 2013, privind circulaţia non-comercială a animalelor de companie şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003;
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 577/2013 AL COMISIEI din 28 iunie 2013, privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia non-comercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
 • DIRECTIVA 2013/31/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN şi a CONSILIULUI din 12 iunie 2013, de modificare a Directivei 92/65/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele de sănătate animală care reglementează schimburile comerciale în cadrul Uniunii şi importurile în Uniune de câini, pisici şi dihori domestici.

 

Care sunt animalele de companie?

Circulaţia non-comercială este considerată circulaţia animalelor de companie în număr de maxim 5 exemplare, însoţite în timpul circulaţiei de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului şi care nu sunt destinate vânzării ori transferului de proprietate.

Animalele de companie sunt considerate animalele aparţinând următoarelor specii:

 • câini,
 • pisici,
 • dihori domestici,
 • nevertebrate – cu excepţia albinelor şi crustaceelor,
 • peşti tropicali ornamentali,
 • amfibieni,
 • reptile,
 • toate speciile de păsări – cu excepţia păsărilor de curte care fac obiectul Directivei 2009/158/CE(1) şi Directivei 92/65/CEE(2),
 • mamifere – rozătoare şi iepuri domestici, care sunt însoţite în timpul circulaţiei de proprietar sau de o persoană fizică răspunzătoare de aceste animale în numele proprietarului şi care nu sunt destinate vânzării ori transferului de proprietate.

 

Circulaţia în scop non-comercial între România şi statele membre ale UE a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici

 • Animalul/animalele să fie însoţit/însoţite de către proprietar sau o persoană responsabilă de călătorie în numele proprietarului;
 • Animalul/animalele trebuie să fie identificate fie printr-un tatuaj, clar, lizibil (aplicat până la data de 3 iulie 2011, nevalabil în Regatul Unit al Marii Britanii, Irlanda şi Malta) sau printr-un microchip în conformitate cu ANEXA Ia a Regulamentului (CE) NR. 998/2003 (care respectă standardul ISO 11784 şi utilizează tehnologia HDX sau FDX-B şi poate fi citit de un dispozitiv de citire compatibil cu standardul ISO 11785);
 • Animalul de companie trebuie identificat înainte să-i fie administrat un vaccin antirabic. Data de administrare a vaccinului antirabic nu poate fi anterioară datei la care microchip-ul este montat;
 • Trebuie să aibă un paşaport UE pentru animale de companie emis de un veterinar autorizat de către autoritatea competentă care să certifice că o vaccinare antirabică valabilă a fost administrată animalului în cauză în conformitate cu anexa Ib, adică:
  • să fie un vaccin altul decât un vaccin viu modificat şi să intre într-una dintre categoriile:
   • un vaccin inactivat de cel puţin o unitate antigenică per doză (standard OMS) sau
   • un vaccin recombinant care să exprime glicoproteina imunizantă a virusului rabiei într-un vector viral viu.
  • cu cel puţin 21 de zile înainte de plecare (de introducerea pe teritoriul Uniunii Europene), în cazul primei vaccinări;
   • Vaccinarea antirabică sau revaccinarea, după caz, trebuie să se efectueze în conformitate cu recomandările producătorului.
   • Pentru cele mai multe vaccinuri se recomandă ca animalul de companie să aibă vârsta de peste 12 săptămâni.
   • Medicul veterinar trebuie să menţioneze în certificatul de vaccinare ultima zi de valabilitate a vaccinului antirabic.
   • Această perioadă de aşteptare nu se aplică la vaccinările de rapel în cazul în care vaccinul este administrat animalului de companie în cursul perioadei de valabilitate a vaccinului anterior;
 • În vederea introducerii pe teritoriul României în scopul circulaţiei non-comerciale de câini, pisici şi dihori domestici în vârstă de mai puţin de 3 luni, nevaccinaţi antirabic, proprietarul acestora trebuie să solicite autorităţii veterinare centrale a României o aprobare în acest sens, de asemenea, să provină dintr-un stat membru UE însoţite de un paşaport şi au fost ţinute la locul unde s-au născut, fără să intre în contact cu animale sălbatice susceptibile de a fi fost expuse unei infectări (pe baza declaraţiei scrise a proprietarului) sau dacă sunt însoţite de mamă, de care sunt încă dependente;
 • Tratamentul împotriva lui Echinococcus multiocularis este necesară în cazul în care câinii se deplasează în: Marea Britanie, Irlanda, Finlanda şi Malta. Tratamentul se efectuează cu cel mult 120 de ore şi cel puţin 24 de ore înainte de intrarea programată pe teritoriul uneia din aceste patru ţări.

 

Circulaţia în scop non-comercial între România şi statele membre ale UE a altor animale de companie: rozătoare, amfibieni, reptile

Până la 5 animale, mişcarea poate fi considerată ca şi non-commercială.

Animalul/animalele să fie însoţit/însoţite de către proprietar sau o persoană responsabilă de călătorie în numele proprietarului;

Un certificat veterinar de sănătate poate însoţi animalul, însă, în cazul transportului aerian, IATA (International Air Transport Association) poate să ceară un document de însoţire.

 

Circulaţia în scop non-comercial între România şi statele membre ale UE a păsărilor de companie

Circulaţia păsărilor de companie are loc în conformitate cu prevederile Deciziei CE nr. 25/2007, modificată ultima oară prin Decizia 635/2013/UE din 31 octombrie 2013, de modificare a Deciziilor 2005/734/CE, 2006/415/CE şi 2007/25/CE în ceea ce priveşte perioada lor de aplicare;

 

Circulaţia spre adopţie a animalelor de companie din România în alte State Membre UE

Circulaţia spre adopţie a animalelor de companie din România în alte state membre UE, cu excepţia câinilor care merg la diferite competiţii, sau expoziţii, se realizează numai din “unităţi înregistrate” conform prevederilor Ordinului preşedintelui A.N.S.V.S.A nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare, care se regăsesc în TRACES şi care îndeplinesc toate condiţiile stipulate în Articolul 4 al Directivei Consiliului 92/65/CEE;

Mişcarea unui număr mai mare de 5 animale de companie care urmează să fie deplasate în scop n0n-comercial, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 388/2010 al comisiei din 6 mai 2010, de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului privind numărul maxim de animale de companie din anumite specii care fac obiectul circulaţiei non-comerciale, se realizează doar dacă sunt îndeplinite următoarele cerinţe:

 • s-a făcut notificarea transportului în sistemul electronic TRACES şi utilizând modelul de certificat de comerţ intracomunitar conform prevederilor Directivei 92/65/CEE, modificată prin Decizia 2012/112/UE;
 • câinii trebuie să deţină paşaport emis de un veterinar autorizat de către autoritatea competentă, care să certifice că sunt identificaţi şi vaccinaţi antirabic în conformitate cu cerinţele prevăzute de articolul 5. al Regulamentului (CE) nr. 998/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 mai 2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 • s-a respectat perioada minimă de 21 de zile de la vaccinarea antirabică;
 • dacă animalul în cauză a făcut obiectul unor măsuri sanitare preventive privind alte boli, să se precizeze acest lucru;
 • s-a efectuat examenul clinic pentru verificarea stării de sănătate cu 24 de ore înaintea plecării transportului.

 

Informaţii suplimentare necesare mişcării cu animale de companie

Informaţii de pe site-ul Comisiei Europene – click AICI

Ghid despre mişcarea non-comercială a animalelor de companie înspre şi dinspre România în spaţiul UE

Datele de contact ale Posturilor de Control la Frontieră (PCF) şi ale Punctelor de Control (PC)