Informaţii FVE

federation-of-veterinarians-of-europe-1

Federaţia Veterinarilor din Europa a fost fondată în 1975. Astăzi FVE are 41 de organizaţii veterinare naţionale membre, din 36 de state europene şi are în componenţă 4 secţiuni reprezentative pentru profesia veterinară: medici veterinari practicieni (UEVP), medici veterinari igienişti (UEVH), medici veterinari oficiali (EASVO) şi medici veterinari  din educaţie, cercetare şi industie (EVERI).

Obiectivul principal al FVE este să reunească şi să reprezinte întreaga profesie veterinară din toată Europa. Federaţia îşi propune să creeze condiţiile necesare în vederea îndeplinirii îndatoririlor pe care societatea le-a încredinţat  profesiei de medic veterinar: să asigure sănătatea şi bunăstarea animalelor şi sănătatea publică din punct de vedere veterinar.

FVE – Federația Veterinarilor din Europa