Bunăstarea animalelor

 

Legislaţie bunăstarea animalelor
Cadru general
Protecţia animalelor de fermă
 • Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă – Link extern către Portalul Legislativ

 

Porci

 • Ordinul nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileúte standarde minime pentru protecţia porcinelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 129/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale – Link extern către Portalul Legislativ

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării porcilor în fermă

 

Bovine

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării vacilor în fermă

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării viţeilor în fermă

 

Păsări

 • Ordinul nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 73/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 95/2016 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne – Link extern către Portalul Legislativ

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării broilerilor în fermă

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării găinilor ouătoare în fermă

 

Alte animale

 • Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă – Link extern către Portalul Legislativ

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării altor animale în fermă

Protecţia animalelor în timpul transportului
 • Legea nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 60/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 150/2020 privind protecția animalelor destinate exportului în țări terțe și pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 46/2023 privind aprobarea Procedurii de eliberare a certificatului de competență profesională pentru conducătorii și însoțitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 128/1.669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi și a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României și pentru modificarea unor acte normative – Link extern către Portalul Legislativ
 • Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentului (CE) nr. 1255/1997 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul (CE) nr. 639/2003 al Comisiei din 9 aprilie 2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul (CE) nr. 723/2019 al Comisiei din 2 mai 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 625/2017 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește modelul de formular tip care trebuie utilizat în rapoartele anuale prezentate de statele membre, inclusiv informații privind protecția animalelor în timpul transportului – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/372 al Comisiei din 17 februarie 2023 de stabilire a normelor privind înregistrarea, stocarea și partajarea rapoartelor scrise ale controalelor oficiale efectuate asupra navelor pentru animale vii, planurile de intervenție pentru situații de urgență privind navele pentru animale vii, autorizarea navelor pentru animale vii și cerințele minime aplicabile punctelor de ieșire – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul delegat (UE) 2023/842 al Comisiei din 17 februarie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru efectuarea controalelor oficiale în vederea verificării respectării cerințelor privind bunăstarea animalelor pentru transportul cu nave destinate transportului de animale vii – Link extern către Portalul EUR-Lex
Protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii
 • Ordinul nr. 74/2009 privind asigurarea condiţiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006 – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul nr. 180/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, dispozițiile prevăzute la pct. 1 al secțiunii I și punctele 3,6,7,8 și 9 ale secțiunii II din Anexa nr. 1, precum și dispozițile din Anexa nr. 3-punctul 3 lit a) subpunctul b), lit b) subpunctele a), b) și d) și punctul 4 lit a) și c) – Link extern către Portalul Legislativ
 • Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii – Link extern către Portalul EUR-Lex
Protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau științifice
Grădini zoologice şi acvarii publice
Gestionare câini fără stăpâni
 • Legea nr. 227/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fără stăpân – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordonanţa de Urgenţă 155/2001 pentru privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – Link extern către Portalul Legislativ
 • Hotărâre de Guvern 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – Link extern către Portalul Legislativ
Deţinerea câinilor periculoşi şi agresivi
Sancţiuni
 • Hotărâre de Guvern 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
Convenţii europene

European Convention – protection of animals kept for farming purposes

European Convention – the protection of animals for slaughter

 • Legea nr. 60/2004 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003 – Link extern către Portalul Legislativ
 • Legea nr. 71/2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor în timpul transportului internaţional (revizuită), semnată la Chişinău la 6 noiembrie 2003Link extern către Portalul Legislativ
 • Legea nr. 305/2006 privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, şi a Protocolului de amendare a Convenţiei europene pentru protecţia animalelor vertebrate utilizate în experimente şi alte scopuri ştiinţifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006Link extern către Portalul Legislativ
Recomandările Consiliului Europei privind bunăstarea animalelor