Programul Strategic al ANSVSA

Lista circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru care urmează a fi declanşată procedura de atribuire a contractelor de concesiune – aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 136/19.08.2020, cu modificările și completările ulterioare

 

Lista circumscripţiilor sanitar-veterinare pentru care există contracte de concesiune şi/sau de prestări servicii în executare – aprobată prin Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 136/19.08.2020, cu modificările și completările ulterioare

 

 

  • Ordinul Președintelui ANSVSA nr. 137/19.08.2020 pentru aprobarea modelului actului adițional la contractele de concesiune pentru realizarea activităților prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, încheiate anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, aflate în curs de executare, cu privire la plata sumei stabilite la art. IV alin. (1) din lege
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora