Informaţii OIE

oielogo2

Organizația mondială pentru sănătate animală (OIE) este o organizație interguvernamentală responsabilă cu îmbunătățirea sănătății animale în lume.

Nevoia de a lupta împotriva bolilor animale la un nivel mondial a dus la crearea Oficiului Internațional pentru Epizootii (OIE) prin semnarea Acordului Internațional în 25 ianuarie 1924. În mai 2003 oficiul și-a schimbat denumirea în „Organizația mondială pentru sănătate animală”, dar și-a menținut acronimul istoric OIE. Este recunoscută ca și organizație de referință pentru Organizația Mondială a Comerțului (OMC). În anul 2014 organizația avea în componență 180 de țări membre. OIE menține relații permanente cu alte 45 de orgazații internaționale și regionale și are sedii regionale și subregionale pe fiecare continent.

Obiectivul principal al Organizației este acela de a controla bolile animale și astfel de a preveni răspândirea lor. OIE nu depinde de sistemul Națiunilor Unite; autonomia sa este atât instituțională cât și financiară, iar activitățile sale sunt guvernate de textele constituționale proprii.

Organizația mondială pentru sănătate animală (OIE) are 180 de țări membre. Înca de la prima Sesiune Generală desfașurată la Paris OIE și-a desfașurat activitatea sub autoritatea unui Comitet Permanent format din delegații guvernelor contractante.

OIE menține relații permanente cu alte 45 de organizații internaționale și regionale și are oficii regionale și subregionale pe fiecare continent. Este recunoscută ca o organizație de referință pentru Organizația Mondială a Comerțului (OMC). De-a lungul timpului OIE a încheiat numeroase acorduri oficiale, între care amintim pe cele cu Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (Food and Agriculture Organization of the United Nations — FAO) în 1952 și 2004, cu Organizația Mondială a Sănătății (World Health Organization), în 1960 și 2002, cu Organizația Mondială a Comerțului (World Trade Organisation), în 1998, cu Banca Mondială, în 2001.

În ce privește structura organizatorică, OIE este plasată sub autoritatea și controlul unei Adunări mondiale a delegaților, alcătuită din reprezentanți desemnați de guvernele tuturor țările membre. Funcționarea de zi cu zi a OIE este gestionată de Sediul central din Paris, subordonat Directorului general, care este ales de Adunarea mondială a delegaților. Sediul central pune în aplicare rezoluțiile adoptate de Comitetul Internațional și elaborate cu sprijinul comisiilor alese de către delegați. Consiliul este alcătuit din președintele Adunării mondiale a delegaților, vicepreședinte, fostul președinte și șase delegați care reprezintă toate regiunile, toți fiind aleși (cu excepția fostului președinte) pentru o perioadă de trei ani. Consiliul ține locul Adunării pe perioada dintre sesiunile generale și se întrunește cel puțin de două ori pe an la Paris pentru a examina probleme de ordin tehnic și administrativ.

OIE a înființat cinci comisii regionale care să prezinte problemele specifice cu care se confruntă membrii săi în diferite regiuni ale lumii (Africa; America; Asia, Orientul Îndepărtat și Oceania; Europa; Orientul Mijlociu). Comisiile regionale prezintă rapoarte despre activitatea lor și fac recomandări către Adunarea mondială a delegaților. Există, totodată, patru comisii de specialitate, între care amintim Comisia Științifică pentru Bolile Animalelor(The Scientific Commission for Animal Diseases sau “Scientific Commission”), al căror rol este acela de a folosi noutățile științifice în vederea studierii problemelor care țin de epidemiologie și de prevenirea și controlul bolilor la animale, de a dezvolta și revizui standardele internaționale ale OIE și de a aborda diverse probleme de ordin științific și tehnic ridicate de membrii organizației.

Un prim obiectiv al OIE este asigurarea transparenței în ceea ce privește situația bolilor la animale pe plan mondial. Astfel, fiecare țară membră a organizației se angajează să raporteze apariția unei boli pe teritoriul său, iar OIE difuzează apoi informația respectivă către celelalte țări, care pot astfel să ia măsurile preventive necesare. Informarea poate fi făcută imediat sau periodic. De asemenea, OIE strânge și analizează cele mai recente informații științifice privind controlul bolilor la animale. Aceste informații sunt puse apoi la dispoziția țărilor membre pentru a le ajuta să-și îmbunătățească metodele folosite pentru a controla și eradica respectivele boli. Informațiile de ordin științific sunt difuzate inclusiv prin intermediul diferitelor lucrări și periodice publicate de OIE, cum ar fi Revista Științifică și Tehnică (Scientific and Technical Review). OIE încurajează solidaritatea internațională în ceea ce privește controlul bolilor la animale, oferă suport tehnic țărilor membre care solicită asistență în acest sens, oferind expertiză în mod deosebit celor mai sărace țări. Totodată, OIE ține permanent legătura cu organisme financiare regionale și naționale cu scopul de a le convinge să investească mai mult și mai eficient în domeniul controlului bolilor la animale și zoonozelor.

Resursele financiare ale OIE provin în principal din contribuțiile anuale obligatorii, la care se adaugă contribuții voluntare din partea țărilor membre.

Începând din 1990 OIE a adoptat planuri strategice cu o durată de cinci ani. În cadrul celui de-al cincilea plan strategic, care acoperă perioada 2011-2015, un accent deosebit este pus pe îmbunătățirea globală și armonizarea legislației în domeniul veterinar, precum și pe educația veterinară continuă.

Țările membre ale OIE au decis să ofere o mai bună garanție în ce privește siguranța produselor alimentare de origine animală printr-o mai bună asociere între activitățile OIE și cele ale Comisiei Codex Alimentarius (Codex Alimentarius Commission).

Organizația Mondială a Sănătății Animalelor a declarat anul 2011 ca fiind Anul Mondial al Veterinarilor. Ceremonia de lansare a Anului Mondial al Veterinarilor a avut loc la Versailles, în Franța, țara unde s-a născut această profesie.

În perioada 17-19 iunie 2014 a avut loc prima conferință regională a Organizației Mondiale a Sănătății Animalelor organizată la București. Aceasta a avut ca temă managementul populației de câini fără stăpân în Balcani și a reunit reprezentanți din Albania, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația, Grecia, Macedonia, Serbia și Turcia.

Organizația Mondială a Sănătății Animalelor

Self-declarations from Romania on the recovery of its  classical swine fever disease-free status  and its Newcastle disease-free status (excerpt from OIE Bulletin 2013-2)

Self-declarations from Romania of its scrapie – free zones status