Sănătatea animalelor

 

Legislaţie sănătatea animalelor
Notificarea bolilor animalelor

ORDINUL nr. 79 din 18 septembrie 2008 (actualizat) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea interna si declararea oficiala a unor boli transmisibile ale animalelor – Link extern către Portalul Legislativ

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată notificării bolilor animale 

Boli ale porcinelor

Pestă porcină africană

ORDINUL nr. 99 / 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane

ORDINUL nr. 67 / 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la masurile pentru controlul pestei porcine clasice

ORDINUL nr. 7 / 2010 pentru modificarea şi completarea unor ordine ce reglementează domeniul sanitar-veterinar

Hotărârea de Guvern nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al PPA precum și completarea unor acte normative.

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată pestei porcine africană 

Pesta porcină clasică

ORDINUL nr. 67 / 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la masurile pentru controlul pestei porcine clasice

ORDINUL nr. 63 / 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate in exploatatiile de porcine inregistrate/autorizate sanitar-veterinar

ORDINUL nr. 67 / 2012 privind conditiile sanitar-veterinare care trebuie respectate la miscarea suinelor vii pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea unor norme sanitare veterinare

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată pestei porcine clasice 

Boala lui Aujeszky, boala veziculoasa a porcului şi stomatita veziculoasă

ORDINUL Nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

Boli ale păsărilor

Gripa aviară

ORDINUL nr. 54 / 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile de control pentru gripa aviară.

ORDINUL nr. 147/ 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate în exploataţiile avicole comerciale, precum şi a Procedurii privind mişcarea păsărilor vii, a produselor, subproduselor şi a gunoiului de la păsări

ORDINUL nr. 28 / 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte măsurile de biosecuritate pentru a reduce riscul transmiterii influentei aviare înalt patogene provocate de virusul A al influentei aviare subtipul H5N1 de la pasarile vii care trăiesc în salbaticie la pasarile domestice şi alte păsări captive şi care prevede un sistem de detectare rapida în zonele expuse unui risc deosebit

ORDINUL nr. 37 / 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind anumite măsuri de protecţie referitoare la influenta aviara cu subtipul H5N1, tipul înalt patogen, la pasarile sălbatice din Comunitatea Europeană

ORDINUL nr. 202/2007 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind anumite masuri de protectie referitoare la influenta aviara cu subtipul H5N1, tipul inalt patogen, la pasarile salbatice din Comunitatea Europeana, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 37/2007

ORDINUL nr. 13/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind unele măsuri de protecţie în legatura cu gripa aviara în unele tari terţe

HOTARARE nr. 1214 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

ORDINUL nr. 210/ 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor, care reglementeaza comertul intracomunitar si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie

ORDINUL 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată gripei aviare

Boala de Newcastle

ORDINUL 35/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

ORDINUL nr. 153 /2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul bolii de Newcastle (pseudopesta aviara)

HOTARARE nr. 1214 privind metodologia pentru stabilirea si plata despagubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale taiate, ucise sau altfel afectate in vederea lichidarii rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor

ORDINUL nr. 210/ 2007 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de sanatate a animalelor, care reglementeaza comertul intracomunitar si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bolii Newcastle

Boli ale ovinelor

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă

Ordin nr. 290 din 11 decembrie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine

ORDINUL Nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

Boli ale animalelor acvatice

Directiva 2006/88/CE a Consiliului privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură

Ordin nr. 170 din 6 septembrie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte cerinţele de sănătate animală pentru animalele de acvacultură şi produsele acestora, precum şi pentru prevenirea şi controlul anumitor boli ale animalelor acvatice

Alte boli

ORDINUL 46/2014 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României şi a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România

ORDINUL nr. 29 din 28 martie 2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire şi control al rabiei la animale domestice şi sălbatice (este in curs de modificare)

HOTARAREA nr. 55 din 16 ianuarie 2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul si eradicarea turbarii la vulpe in Romania

ORDINUL nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine

ORDINUL nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină

ORDINUL nr. 104 din 19 octombrie 2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind criteriile pentru planuri naţionale de eradicare accelerata a brucelozei, tuberculozei şi leucozei enzootice bovine

ORDINUL nr. 105 din 19 octombrie 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care introduce măsuri naţionale pentru eradicarea brucelozei, tuberculozei şi leucozei bovine

ORDINUL nr. 34 din 9 iunie 2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor

ORDINUL nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine

ORDINUL nr. 41 din 30 aprilie 2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu bruceloza bovină

ORDIN nr. 290 din 11 decembrie 2006 (*actualizat*) pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce reglementează comerţul intracomunitar cu ovine şi caprine

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată altor boli animale

Salmoneloze zoonotice

Ordinul nr. 34 / 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor si agentilor zoonotici.

Ordinul Nr. 35 din 30 martie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor.

Decizia Comisiei 407/2007 – monitorizare armonizata a rezistentei antimicrobiene a Salmonellei la pasarile de curte si la porcine

Directiva 99/2003 – monitorizarea zoonozelor si a agentiilor zoonotici

Regulamentul 199/2009 – furnizarea directa de cantitati mici de carne proaspata obtinuta din efective de pui de carne si de curcani

Regulamentul 200/2010 – reducerea prevalentei anumitor serotipuri de Salmonella la efectivele reproducatoare adulte din specia Gallus gallus

Regulamentul 213/2009 – controlul si testarea Salmonellei in efectivele de reproductie din specia Gallus gallus si de curcani

Regulamentul 254/2010 – aprobare a unui program de control al infectiilor cu Salmonella in randul pasarilor de curte din anumite tari terte

Regulamentul 1177/2006 – cerintele in vederea utilizarii de metode de control specifice in cadrul programelor nationale de control al Salmonellei la pasari

Regulamentul 1237/2007 – introducerea pe piata a oualor provenind din efective de gaini ouatoare infectate cu Salmonella

Regulamentul 2073/2005 – criteriile microbiologice pentru produsele alimentare

Regulamentul 2160/2003 – controlul Salmonellei si al altor agenti zoonotici specifici, prezenti in reteaua alimentara-forma consolidata

Regulamentul 200/2012 – privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella enteritidis si Salmonella typhimurium la efectivele de pui de carne, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European si al Consiliului

Regulamentul 517/2011 – punere în aplicare a Reg. (CE) nr. 2160/2003 cu privire la stabilirea unui obiectiv al UE de reducere a prevalentei anumitor serotipuri de Salmonella la gainile ouatoare din specia Gallus gallus

Regulamentul 1190/2012 – privind un obiectiv al Uniunii de reducere a Salmonella Enteritidis si a Salmonella Typhimurium la efectivele de curcani, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European si al Consiliului

Strategia CE privind sănătatea animală (2007-2013)