Biocide

Informaţii despre biocide

INFORMAȚII PRIVIND AVIZAREA / AUTORIZAREA PRODUSELOR BIOCIDE DE UZ VETERINAR

Baza legală în domeniul biocidelor la nivel european este reprezentată de Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, actualizat.

PRODUSELE BIOCIDE SUNT CLASIFICATE ÎN 22 DE TIPURI (TP 1 – TP 22), CONFORM ANEXEI V DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 528/2012.

                      Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, autoritatea competentă în domeniul biocidelor în România este Ministerul Sănătăţii.

Documentele de punere pe piaţă a produselor biocide sunt emise de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide ce are în componenţă reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor şi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii ministrului mediului, şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia cu modificările şi completările ulterioare.

Comisia Naţională pentru Produse Biocide avizează/autorizează biocidele pe baza referatelor de evaluare întocmite de experţii desemnaţi de fiecare autoritate implicată, conform domeniului de competenţă al acestora.

 

  !!! Experții din cadrul Institutului pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar din subordinea ANSVSA, au competenţe de evaluare a documentației în vederea avizării de către Comisia Naţională pentru Produse Biocide, pentru următoarele tipuri de biocide:

1. Tipul de produs 3 (TP3): Igienă veterinară – Produse utilizate pentru igiena veterinară, precum soluții dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse de igienă bucală sau corporală sau cu funcție antimicrobiană. Produse utilizate pentru dezinfectarea materialelor și a suprafețelor asociate cu găzduirea sau cu transportul animalelor.

2. Tipul de produs 4 (TP4) – Produse alimentare și hrană pentru animaleProduse utilizate pentru dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite pentru producția, transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei pentru animale (inclusiv apa potabilă). Produse utilizate pentru impregnarea materialelor care pot intra în contact cu produsele alimentare.

3. Tipul de produs 5 (TP5): Apă potabilă Produse utilizate pentru dezinfectarea apei potabile, atât pentru oameni, cât și pentru animale.

4. Tipul de produs 20 (TP20): Combaterea altor vertebrate Produse utilizate pentru combaterea altor vertebrate decât cele deja acoperite de alte tipuri de produse din prezenta grupă principală, prin alte mijloace decât prin alungare sau atragere.

 

 În România, produsele biocide sunt avizate/autorizate pentru punere pe piaţă, prin procedură de avizare naţională  SAU  prin procedură de recunoaştere mutuală, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide.

În cazul în care substanţa activă este aprobată de către ECHA – Agenția Europeană a Chimicalelor,  se aplică procedura de recunoaştere mutuală (paralelă sau succesivă) conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 528/2012. 

În cazul în care, substanţa activă a produsului biocid este în curs de aprobare la ECHA (se afla în programul de revizuire a substanțelor chimice biocide) se aplică procedura de avizare, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Pădurilor şi al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.10/ 368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare.

          Procedura de recunoaștere mutuală succesivă (dacă produsul este deja autorizat într-un stat membru) sau paralelă a unei autorizații, se desfășoară on-line prin R4BP – registrul european al produselor biocide (evaluarea documentelor se face în paralel în mai multe state membre), în termenele prevăzute la art. 33 și 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

 

Pentru a fi plasate pe piaţa din România și utilizate, produsele biocide trebuie să respecte prevederile art. 6 din  Hotărârea Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide:

a)  să fie autorizate potrivit prevederilor Regulamentului sau sunt avizate potrivit măsurilor tranzitorii prevăzute la art. 89 alin. (2) din Regulament;

b)  să aibă eticheta şi fişa cu date de securitate în limba română.

 

!!! Produsele biocide trebuie utilizate conform indicațiilor producătorului cu respectarea atenționărilor privind protecția sănătății omului, animalelor și mediului înscrise în avizul/autorizația produsului și pe eticheta acestuia.

 

  !!! Produsele biocide avizate/autorizate în România, producătorii acestora, substanțele active și concentrațiile lor pot fi consultate numai în Registrul Naţional al Produselor Biocide, postat pe site-ul Ministerului Sănătăţii, actualizat periodic de către Secretariatul tehnic al Comisiei naţionale pentru produse biocide.

 

!!! ANSVSA NU deține atribuții privind autorizarea producătorilor și comercianților de produse biocide și NU deține informații referitoare la stocurile de biocide existente în depozitele acestora.

 

!!! În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, emisă de Ministerul Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 257 din 29 martie 2020 – Pe perioada stării de urgență se autorizează Centrul de cercetări științifice medico-militare, Centrul de cercetare științifică pentru apărare CBRN^1) și ecologie, Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“ pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.”

 

LINKURI UTILE:

COMISIA EUROPEANĂ : BIOCIDE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII: REGISTRUL NAȚIONAL AL PRODUSELOR BIOCIDE

INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ: AVIZARE NAȚIONALĂ/AUTORIZARE BPR

Controale oficiale ale produselor biocide

Controale oficiale efectuate în domeniul produselor biocide in anul 2016

Controale realizate= 82

Producatori = 3

Importatori = 1

Distribuitori = 23

Utilizatori profesionali = 27

Utilizatori industriali =28

Masuri dispuse

– 2 amenzi contraventionale- conform H.G. nr. 617/2014 in valoare de 1440 lei.

– 4 avertismente conform Ordonantei 2/2001.

– 11 termene de remediere.