Rezultatul final al concursului organizat în data de 07.12.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul imediat superior al unor funcţionari publici din cadrul ANSVSA

Rezultatul final

al concursului organizat în data de 07.12.2017 (proba scrisă) pentru promovarea în gradul imediat superior al unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

 

 A. Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor – Direcţia sănătatea animalelor:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care a candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Punctajul  probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisa + proba interviu) Rezultatul final al concursului de promovare in grad
1. Consilier, grad profesional principal Admis 95 94,33 189,33 Admis
2 Consilier, grad profesional superior Admis 85 91,33 176,33 Admis
3 Consilier, grad profesional superior Admis 85 90,33 175,33 Admis

 

 

 B. Direcţia siguranţa alimentelor de origine animală: 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care a candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Punctajul  probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisa + proba interviu) Rezultatul final al concursului de promovare in grad
1 Consilier, grad profesional superior Admis 95 91,33 186,33 Admis

  

 C. Direcţia produse medicinale veterinare şi nutriţie animală: 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care a candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Punctajul  probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisa + proba interviu) Rezultatul final al concursului de promovare in grad
1 Consilier, grad profesional superior Admis 90 91,33 181,33 Admis

 

 D. Direcţia Economică

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care a candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Punctajul  probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisa + proba interviu) Rezultatul final al concursului de promovare in grad
1 Consilier, grad profesional principal Admis 90 88 178 Admis

 

 E. Serviciul Comunicare

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care a candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Punctajul  probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisa + proba interviu) Rezultatul final al concursului de promovare in grad
1 Consilier, grad profesional superior Admis 100 93 193 Admis

 

F. Serviciul Implementare Programe

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică pentru care a candidat Rezultatul selecţiei dosarelor Punctajul  probei scrise Punctajul probei interviu Punctajul final (proba scrisa + proba interviu) Rezultatul final al concursului de promovare in grad
1 Consilier, grad profesional superior Admis 100 90 190 Admis
2. Consilier, grad profesional superior Admis 100 90 190 Admis
3. Consilier, grad profesional principal Admis 100 86 186 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier Daniela Serban (pentru candidaţii de la lit.A, B şi C) şi la consilier Camelia Păunică (pentru candidaţii de la lit. D, E şi F).

Rezultatele finale au fost afişate şi la avizierul instituţiei în data de 11.12.2017, ora 11.00