Rezultatul selecţiei dosarelor la examenul de promovare în grad profesional – 21.11.2022 proba scrisă

Rezultate la proba selecţiei dosarelor de înscriere

la examenul organizat în data de 21.11.2022, ora 10.30 (proba scrisă), pentru promovarea în grad a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2), art. 62 alin. (3) și art. 671*) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisiile de concurs comunică următoarele rezultate la proba selecţiei dosarelor de înscriere:

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Registratură – Serviciul Comunicare şi Logistică Documentară:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 16297 Consilier, clasa I,  gradul profesional principal ADMIS

 

  1. Pentru funcţia publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Serviciului Controlul Bolilor, Direcția Sănătatea Animalelor, Direcția Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor:
Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului

(Nr. dosar de înscriere)

Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1. 16287 Consilier,  clasa I, gradul profesional principal ADMIS

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 21.11.2022, ora 10.30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe, etajul 4.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Camelia Păunică – consilier în cadrul D.R.U..

 

Afişat astăzi 15.11.2022, ora 10.30, la sediul şi pe site-ul A.N.S.V.S.A.