Activitate farmaceutică în domeniul veterinar

 

Legislaţie activitate farmaceutică în domeniul veterinar
Produse medicinale veterinare
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 17/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare şi controlul oficial al unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, cu modificările şi completările ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 18/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind măsurile naţionale referitoare la punerea pe piaţă a produselor medicinale de înaltă tehnologie, în special cele derivate din biotehnologie – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 47/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind modul de soluţionare a cererilor pentru transferul autorizaţiilor de comercializare în România a produselor medicinale veterinare autorizate prin procedură naţională – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 54/2010 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Comitetului pentru produse medicinale veterinare, cu modificările și completările ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui ANSVSA nr. 1328/56/2022 pentru aprobarea Procedurii privind exercitarea activității de control și supraveghere a operațiunilor cu plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope prevăzute în tabelele I, II și III din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope, care sunt utilizate în medicina veterinară, autorizarea pentru depozitarea, comercializarea și distrugerea preparatelor stupefiante și psihotrope utilizate în medicina veterinară, a modelului formularului de prescripție medical-veterinară și a modului de utilizare a acesteia, precum și a listei preparatelor stupefiante și psihotrope utilizate în medicina veterinară – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 59/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce privește autorizațiile de comercializare, aprobarea studiilor clinice și farmacovigilența produselor medicinale veterinare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 64/2012 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescriptie medicala cu regim special si a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 83/2014 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, cu modificările şi completările ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 86/2020 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor și liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricație pentru produsele medicinale veterinare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 112/2022 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comerțul paralel cu produse medicinale veterinare – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul președintelui A.N.S.V.S.A nr. 125/2016 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, ambalare, identificare, depozitare și transport al probelor de produse medicinale veterinare în vederea efectuării controlului de laborator – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 128/2022 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/6 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare și de abrogare a Directivei 2001/82/CE, în ceea ce privește colectarea datelor privind volumul vânzărilor și utilizarea produselor medicinale antimicrobiene la animale – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, cu modificările şi completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 96/22/CE – Link extern către Portalul Legislativ
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 728/2003 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind colorantii care pot fi adaugati pentru colorarea produselor medicinale veterinare – Link extern către Portalul Legislativ

 

 • Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind produsele medicinale veterinare şi de abrogare a Directivei 2001/82/CE – Link extern către site-ul Comisiei Europene
 • Legislaţia europeană privind produsele medicinale veterinare este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene la secţiunea produse medicinale, EudraLex – volumul 5 – accesând ACEST LINK
 • Principiile şi liniile directoare de bună practică de fabricaţie sunt publicate în Ghidul de bună practică de fabricație a medicamentelor, pe site-ul Comisiei Europene, la secţiunea produse medicinale, EudraLex – volumul 4, accesând ACEST LINK
Kituri de diagnostic
 • Ordinul preşedintelui A.N.S.V.S.A. nr. 81/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de introducere pe piaţă şi de utilizare a reagenţilor şi a seturilor de diagnostic de uz veterinar, cu modificările și completările ulterioare – Link extern către Portalul Legislativ
Control reziduuri - limite maxime admise
 • Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare *privind interzicerea utilizarii în cresterea animalelor de ferma a unor substante cu actiune /hormonala sau tireostatica şi a celor betaagoniste, cu modificările și completările ulterioare, ce transpune în legislaţia naţională Directiva Consiliului 96/22/CE – Link extern către Portalul Legislativ

 

Legislaţie UE

 • Regulamentul (UE) nr. 37/2010 al Comisiei din 22 decembrie 2009 privind substanţele active din punct de vedere farmacologic și clasificarea lor în funcţie de limitele reziduale maxime din produsele alimentare de origine animală – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 470/2009 de stabilire a procedurilor comunitare in vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substantelor farmacologic active din alimentele de origine animala, de abrogare a Regulamentului CE nr. 2377/19990 si de modificare a Directivei nr. 2001/82 si a Regulamentului nr. 726/2004 – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Decizia Comisiei 2002/657/CE de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 96/23/CE a Consiliului privind funcționarea metodelor de analiză și interpretarea rezultatelor – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul delegat (UE) 2022/1644 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului cu cerințe specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând utilizarea substanțelor farmacologic active autorizate ca medicamente de uz veterinar sau ca aditivi furajeri și a substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate și a reziduurilor acestora – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1646 privind modalitățile practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale în ceea ce privește utilizarea substanțelor farmacologic active autorizate ca medicamente de uz veterinar sau ca aditivi pentru hrana animalelor și a substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate și reziduurile acestora, conținutul specific al planurilor de control naționale multianuale și modalitățile specifice de elaborare a acestora – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul (UE) 2021/808  privind performanța metodelor analitice pentru reziduurile de substanțe farmacologic active utilizate la animalele de la care se obțin produse alimentare și privind interpretarea rezultatelor, precum și privind metodele care trebuie utilizate pentru prelevarea de probe și de abrogare a Deciziilor 2002/657/CE și 98/179/CE – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul (UE) 2009/124 de stabilire a limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furajele nevizate, cu amendamentele ulterioare – Link extern către Portalul EUR-Lex
 • Regulamentul delegat (UE) 2090/2019 al Comisiei din 19 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cazurile de neconformitate suspectată sau confirmată cu normele Uniunii aplicabile utilizării sau reziduurilor substanțelor farmacologic active autorizate în medicamentele de uz veterinar sau ca aditivi pentru hrana animalelor sau cu normele Uniunii aplicabile utilizării sau reziduurilor substanțelor farmacologic active interzise sau neautorizate – Link extern către Portalul EUR-Lex
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA)

Accesaţi website-ul Agenţiei Europene a Medicamentului (European Medicines Agency)

Comitetul pentru Produse Medicinale de Uz Veterinar (CVMP)