14-05-2015 – Consiliul Consultativ* al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întrunit în şedinţă plenară

14.05.2015
Informare de presă
Consiliul Consultativ* al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor întrunit în şedinţă plenară

 

În data de 12 mai, la sediul Autorităţii a avut loc şedinţa plenară a Consiliului Consultativ al ANSVSA
La şedinta prezidată de preşedintele ANSVSA, dr. Dumitru Băiculescu, au participat 28 de persoane, reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai asociaţiilor de crescători de animale, ai federaţiilor şi asociaţiilor de producători, procesatori şi retaileri.
În cadrul acestei şedinţe, membrii Consilului Consultativ au prezentat reprezentanţilor ANSVSA problematici specifice domeniului pe care îl reprezintă şi au solicitat colaborarea specialiştilor instituţiei pentru soluţionarea acestora.
Spectrul aspectelor abordate în cadrul acestei întâlniri a fost vast, acoperind, de la problematica sanitară veterinară, cea a reglementării la nivel naţional şi european,  a identificării şi valorizării de noi pieţe pentru export, până la informarea şi educarea consumatorilor.
Toate aceste aspecte au fost notate de către reprezentanţii ANSVSA, urmând a fi analizate şi detaliate, în cadrul şedinţelor Grupurilor de lucru tematice, care sunt organizate în cadrul Consiliului Consultativ.
Participanţii au apreciat drept constructivă şi benefică organizarea acestei şedinţe, prilej pentru toate părţile implicate de a stabili noi modalităţi de comunicare şi cooperare, în avantajul tuturor, adică a noastră, consumatorii.
*Consiliul Consultativ funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare şi este format din reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi din reprezentanţi ai asociaţiilor şi patronatelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi organizaţii neguvernamentale.
Acest for are rol în stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte cererile de consultări ştiinţifice privind identificarea, evaluarea şi managementul riscului, precum şi al situaţiilor de criză, dar şi privind examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor.
Serviciul Comunicare