09-09-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

09.09.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii august 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 5.661 controale, fiind acordate 75 avertismente precum şi 67 amenzi în cuantum de 102.400 lei.
În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, acţiuni DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, canalizare, substanţe dezinfecţie veselă, tăvi);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP, lipsă HACCP);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare);
-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (examene medicale, echipament protecţie)
-altele (înregistrare, comercializare).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
-Alba, 600 lei- comercializare către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, necorespunzătoare;
-Arad, 2.000 lei- nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare;
-Bacău, 3.800 lei- depozitare necorespunzătoare materii prime şi produse alimentare;
-Bistriţa-Năsăud, 10.400 lei- spaţii neîntreţinute corespunzător, utilaje şi ustensile neigienizate, lipsă plase protecţie contra dăunătorilor, depozit de materii prime înghesuit neigienizat, echipament de protecţie incomplet, lipsă analize medicale personal, agregate frig neîntreţinute corespunzător, spaţiu neaprobat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Brăila, 2.400 lei- depozitare necorespunzătoare;
-Bucureşti, 8.000 lei- neîntreţinerea spaţiilor;
-Buzău, 2.000 lei- neîntreţinerea spaţiilor de producţie;
-Cluj, 12.600 lei- lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neconformitate probă Enterobacteriaceae în autocontrol;
-Covasna, 600 lei- deficienţe privind igienizarea utilajelor şi echipamentelor;
-Dâmboviţa, 7.800 lei- spaţii, instalaţii neîntreţinute adecvat, neîntreţinere spaţii, depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
-Dolj, 9.200 lei- etichetare necorespunzătoare, nemonitorizare, manipulare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Giurgiu, 2.600 lei- depozitare necorespunzătoare, funcţionare fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
-Ialomiţa, 3.200 lei- neîntreţinere spaţii, dimensionare necorespunzătoare a instalaţiei de canalizare, depozitare necorespunzătoare;
-Ilfov, 12.000 lei- buletin de analiză neconform, depozitare necorespunzătoare;
-Maramureş, 2.000 lei- igienă necorespunzătoare spaţii;
-Mehedinţi, 3.200 lei- nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de producţie şi de depozitare, lipsă program de autocontrol, lipsă BA la produs finit şi la apa potabilă, lipsa PV de execuţie lucrări DDD, lipsă documente care atestă controlul sănătăţii personalului lucrător;
-Prahova, 4.600 lei- depozitare, manipulare necorespunzătoare, activitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Sibiu, 11.000 lei- igienă şi depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă trasabilitate, lipsă probă apă, manipulare necorespunzătoare;
-Tulcea, 2.600 lei- nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţile de producţie, funcţionare în spaţiu neaprobat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Vâlcea, 1.200 lei- neîntreţinere corespunzătoare spaţiu depozitare produs finit, nerespectare condiţii depozitare;
-Vrancea, 600 lei- neîntreţinerea în condiţii de igiena a spaţiilor;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare