08-07-2016 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

08.07.2016

 

Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii iunie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În luna iunie a acestui an au fost efectuate  8.545 de controale, în urma cărora au fost aplicate 112 de avertismente şi 131 de amenzi contravenţionale în valoare de 191.700 de lei.
Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, substanţe dezinfectante, pereţi, paviment, spaţii, echipamente, contract şi proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, frigider, sursă apă caldă, grup sanitar, chiuvetă, corpuri iluminat, vestiar, recipienţi, uşi, canalizare);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, documentaţie HACCP, proceduri);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme, compatibilităţi);
-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (examene medicale, curs igienă, fişe aptitudini, echipament protecţie)
-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi, neanunţarea începerii activităţii).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
Alba, 600 lei – depozitare materii prime în condiţii necorespunzătoare;
Arad, 6.000 lei – neasigurarea trasabilităţii produselor alimentare;
Arges, 1.800 lei- materiile auxiliare nu sunt depozitate în totalitate pe rafturi şi paleţi, ustensile şi utilaje neigienizate, spaţiu de producţie igienizat insuficient;
Bacău, 5.200 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare şi a instalaţiilor;
Bistriţa-Năsăud, 10.800 lei – frigider nefuncţional, aparatură măsură şi control, lipsă analize medicale, program autocontrol, dezinfectanţi, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă mijloace de spălare şi dezinfectare mâini, lipsă înregistrare parametru temperatură, pereţi neigienizaţi, spaţiu curăţare legume neconform, lipsă recipient colectare deşeuri, stare sănătate neatestată, spaţii neidentificate, echipament de protecţie incomplet, nu sunt respectate criteriile de compatibilitate la depozitarea produselor alimentare;
Botoşani, 6.800 lei – desfăşurare activitate în spaţii neaprobate;
Brăila, 2.600 lei – funcţionare fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare;
Bucureşti, 7.200 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare;
Buzău, 9.800 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare, ustensile neigienizate, echipament de lucru personal incomplet, agregat defect la camera frig, neîntreţinere spaţii, lipsă spaţii, depozitare necorespunzătoare, neanunţarea începerii activităţii, nerespectarea criteriilor de compatibilitate la depozitare;
Caraş-Severin, 2.000 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiul de prelucrare şi depozitare;
Călăraşi, 4.400 lei – lipsa probe produs finit, apă potabilă şi test de sanitaţie, nu au fost actualizate examenele medicale periodice, nu sunt completate la zi fişele de monitorizare, acoperişul din depozit prezintă porţiuni cu inflitraţii, în spaţiul identificat pentru ambalaje există o cantitate mare de ambalaje care nu au fost returnate la depozit, depozitare vitrine frigorifice defecte şi casate,  nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi valorificare a produselor alimentare;
Cluj, 6.400 lei – asigurarea necorespunzătoare a trasabilității produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, condiții igienico-sanitare necorespunzătoare;
Constanţa, 600 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de lucru, utilajelor, ustensilelor;
Dâmboviţa, 10.900 lei – neîntreţinere spaţii, utilaje, ustensile, depozitare necorespunzătoare alimente, tavan cu pete mucegai, nedocumentare trasabilitate produse alimentare, nu se respectă condiţiile de igienă la depozitare;
Dolj, 23.000 lei – etichetare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Galaţi, 4.000 lei – întreţinere necorespunzătoare a spaţiului de comercializare/ depozitare, funcţionare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
Gorj, 9.400 lei – nu este amenajat un vestiar, nu există sursă de apă şi nici fosă septică, nu există contract DDD, produsele alimentare nu sunt depozitate sectorizat, expunerea unor produse alimentare fără elemente de identificare, depozitarea nesectorizată a produselor refrigerate, unităţile nu sunt înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, mobilierul şi aparatura frigorifică sunt neigienizate, vitrina frigorifică prezintă zone exfoliate, degradate, spaţiile, pavimentul sunt neigienizate, deşeuri şi ambalaje depozitate în spaţiul de comercializare, lipsă recipient precolectare deşeuri (cutie de carton), nu există grafice de monitorizare a temperaturii, nu există fişe de aptitudini şi nici documente DDD, manipulează alimente fără echipament de protecţie sanitară, depozitarea direct pe paviment, neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor, mobilierului şi echipamentelor de lucru, personalul nu deţine echipament complet de protecţie, nu deţine fişe de aptitudine, deşeurile menajere nu se colectează în mod corespunzător;
Harghita, 1.000 lei – depozitare necorespunzătoare a materiilor prime;
Hunedoara, 14.800 lei – neîntreţinere spaţii, echipamente, nerespectarea proceduri din plan Haccp, depozitare necorespunzătoare, neanunţarea  autorităţii competente asupra unor aspecte ce privesc sănătatea publică, rezultat necorespunzător microbiologic a probelor recoltate în cadrul planului cifric;
Ialomiţa, 2.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea utilajelor şi dotărilor;
Iaşi, 4.000 lei – etichetare necorespunzătoare;
Ilfov, 7.600 lei – neîntreţinerea corespunzătoare a spaţiilor, igienă necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare;
Maramureş, 4.200 lei – igienă spaţii, etichetare necorespunzătoare;
Mureş, 20.600 lei – igienă necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, lipsă probe alimente, frigider defect;
Olt, 2.000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Sibiu, 13.600 lei – ambalare, etichetare, depozitare, igienă necorespunzătoare;
Timiş, 6.000 lei – neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiilor de producţie;
Tulcea, 600 lei – lipsă igienă în spaţiile îmbuteliere a produselor finite şi lipsa echipamentului;
Vaslui, 1.200 lei – depozitare necorespunzătoare;
Vrancea, 1.800 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare