01-04-2016 – ANSVSA organizează şedinţa plenară a Consiliului Consultativ

01.04.2016
Informare de presă
ANSVSA organizează şedinţa plenară a Consiliului Consultativ

 

Astăzi, 1 aprilie, la sediul Autorităţii se desfășoară şedinţa plenară a Consiliului Consultativ al ANSVSA.
La şedinta prezidată de preşedintele ANSVSA participă membrii Consiliului Consultativ, reprezentanţi ai instituţiilor statului, ai asociaţiilor de crescători de animale, ai federaţiilor şi asociaţiilor de producători, procesatori şi retaileri.
În cadrul acestei şedinţe se prezintă noua conducere a ANSVSA şi obiectivele prioritare, dintre care menţionăm: pericolul reprezentat de evoluţia pestei porcine africane la graniţa ţării noastre, realizarea unei structuri organizatorice care să asigure optimizarea fluxului decizional şi a celui funcţional, o mai bună reglementare a domeniilor de activitate, reaşezarea modalităţii de realizare a controlului oficial, astfel încât să asigure protejarea sănătăţii publice, dar şi a  crescătorilor de animale şi a operatorii noştri din industria alimentară, facilitarea exporturilor de produse alimentare şi de animale vii şi a comerţului intracomunitar.
Scopul principal al întâlnirii este acela ca reprezentanţii Autorităţii să ia cunoştinţă de propunerile partenerilor săi asupra temelor de actualitate din domeniu şi să stabilească modalităţi concrete de colaborare şi sprijin reciproc.
Aceste teme urmează a fi dezbătute pe larg, în cadrul şedinţelor grupurilor de lucru specifice, care vor fi organizate ulterior.
Spectrul aspectelor abordate în cadrul acestei întâlniri va fi divers, acoperind de la problematica sanitară veterinară şi a siguranţei alimentelor, cea a reglementării la nivel naţional şi european, a identificării şi valorizării de noi pieţe pentru export, până la informarea şi educarea consumatorilor.
Toate aceste aspecte vor fi notate de către reprezentanţii ANSVSA, urmând a fi analizate şi detaliate, în cadrul şedinţelor Grupurilor de lucru tematice, care sunt organizate în cadrul Consiliului Consultativ.
*Consiliul Consultativ funcţionează ca structură fără personalitate juridică în cadrul Autorităţii  Naţionale Sanitare Veterinare şi este format din reprezentanţi ai ministerelor, ai altor autorităţi ale administraţiei publice competente în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi din reprezentanţi ai asociaţiilor şi patronatelor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi organizaţii neguvernamentale.
Acest for are rol în stabilirea priorităţilor în ceea ce priveşte cererile de consultări ştiinţifice privind identificarea, evaluarea şi managementul riscului, precum şi al situaţiilor de criză, dar şi privind examinarea şi dezbaterea unor probleme din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor.
Serviciul Comunicare