06-11-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

05.11.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii octombrie 2015 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 6.853 controale, fiind acordate 74 avertismente precum şi 56 amenzi în cuantum de 218.300 lei.
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, spaţii, acţiuni DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, substanţe dezinfecţie, sursă apă, iluminat, paviment, vestiar, suporţi scurgere, infiltraţii, vecinătăţi produse, contracte igienizare auto, navete, sifoane pardoseală, dospitor, instalaţii frigorifice);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, parţial HACCP);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, expirate);
-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (examene medicale, echipament protecţie)
-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, refuz primire control, compatibilităţi).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
-Arad, 2.000 lei – nerespectarea normelor de igienă în spaţiile de producţie şi depozitare;
-Argeş, 600 lei –  la depozitarea  produselor alimentare nu se respecta principiul compatibilităţii produselor;
-Bistriţa-Năsăud, 1.200 lei – produsele alimentare erau depozitate în spaţii neigienizate corespunzător, fără păstrarea distanţelor minime între stive şi perete, echipament de protecţie incomplet, lipsă dezinfectanţi pentru mâini, lăzi transport neigienizate corespunzător, folosirea prosoapelor din material textil pentru usacarea mâinilor;
-Botoşani, 600 lei – neîntreţinerea spaţiilor şi a utilajelor;
-Braşov, 2.000 lei – igienă necorespunzătoare, acţiuni DDD, depozitare necorespunzătoare,  autocontrol;
-Bucureşti, 12.000 lei – nerespectarea normelor stabilite privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi a ustensilelor de lucru folosite;
-Cluj, 4.600 lei – uşi de la intrare în vestiar murdare, pardosea cu praf, pereţi cu păianjeni, pardosea murdară şi pereţi cu ţevi neigienizaţi;
-Constanţa, 600 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de prelucrare, depozitare, precum şi a utilajelor şi ustensilelor de lucru;
-Dâmboviţa, 6.900 lei – depozitare necorespunzătoare materii prime, neîntreţinere spaţii depozitare, producţie, instalaţii,  lipsă înregistrări sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
-Dolj, 2.000 lei – etichetare necorespunzătoare;
-Galaţi, 4.000 lei – paviment spaţiu producţie necorespunzător, igienizare tavan spaţiu servire clienţi;
-Gorj, 16.000 lei – echipament de protecţie incomplet angajaţi,  neîntreţinerea spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor, chiuvete nefuncţionale şi fără facilităţi, navetele cu produse finite se depozitează direct pe paviment, pavimentul prezintă zone cu degradare accentuată, sifoanele de pardoseală nu sunt prevăzute cu clopote şi site de protecţie, acumulări de apă neevacuată în dospitor, pânzele panacoadelor sunt necurăţate de depunerile acumulate, blatul unei mese este deteriorat, aparatura frigorifică neigienizată, circuitul navetelor este nefuncţional, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neremedierea neconformităţilor constatate anterior (întreţinerea spaţiilor), depozitarea nesectorizată a produselor alimentare congelate, fără respectarea vecinătăţilor, lipsă fişe lot/etichete la produsele de cofetărie (nu erau precizate provenienţa, data producţiei şi a expirării), lipsa înregistrarilor care să demonstreze asigurarea condiţiilor de depozitare;
-Ilfov, 11.000 lei – depozitare necorespunzătoare, nedemonstrarea trasabilităţii;
-Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare, lipsă buletin analiză la produs finit privind expertiza micobiologică;
-Mureş, 600 lei – igienă necorespunzătoare;
-Neamţ, 6.000 lei – lipsă trasabilitate materii prime;
-Olt, 60.000 lei – condiţii necorespunzătoare de igienă, condiţii de depozitare necorespunzătoare, refuzul de a permite accesul controlului;
-Sibiu, 42.000 lei – depozitare necorespunzătoare, neîntreţinere spaţii, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
-Timiş, 45.000 lei – arome de ciocolată şi rom expirate;
-Vrancea, 600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, instalaţiilor;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare