06-10-2015 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

06.10.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii septembrie 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
In unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.077 controale, fiind acordate 88 avertismente precum şi 58 amenzi în cuantum de 115.600 lei.
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
– neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, acţiuni DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, substanţe dezinfecţie veselă, sursă apă, iluminat, paviment, vestiar, infiltraţii, vecinătăţi produse);
– neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, proceduri HACCP,  lipsă HACCP);
– neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme);
– neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
– neconformităţi privind personalul (examene medicale, fişe aptitudini)
– altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
Alba, 1.200 lei – trasabilitate parţială;
Argeş, 2.600 lei – utilaje şi ustensile de lucru neigienizate, spaţiul de depozitare, grupurile sanitare şi spaţiul de comercializare nu sunt igienizate corespunzător;
Bacău, 10.200 lei – neîntreţinerea spaţiilor, comercializare în spaţii neaprobate, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
Bistriţa-Năsăud, 2.600 lei – lipsă analize medicale periodice personal, igienă necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare, produse de patiserie-cofetărie neetichetate corespunzător;
Botoşani, 600 lei – spaţii neigienizate;
Braşov, 1.200 lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă autocontrol, igienă necorespunzătoare;
Brăila, 1.200 lei – trasabilitate produse depozitate/ comercializate;
Bucureşti, 2.000 lei – utilaje, ustensile şi spaţii frigorifice neigienizate;
Buzău, 600 lei – unitate fără înregistrare sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Constanţa, 600 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiului de depozitare;
Dâmboviţa, 28.400 lei – depozitare necorespunzătoare materii prime, neîntreţinere spaţii, deficiente trasabilitate, neanunţare sistare activitate, deficienţe etichetare, comercializare şi lipsă condiţii de igienă, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Galaţi, 4.000 lei – condiţii necorespunzătoare de depozitare;
Giurgiu, 1.200 lei – funcţionare fără document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Gorj, 8.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, depozitare, precum şi a utilajelor şi ustensilelor, neînregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţii de fabricare a prăjiturilor, produse neconforme aflate în afara spaţiului special destinat;
Hunedoara, 600 lei – depozitare necorespunzătoare;
Ialomiţa, 600 lei – în spaţiul de producţie pereţii şi tavanul au zone afectate de infiltraţii, cu var exfoliat;
Ilfov, 2.000 lei – lipsă înregistrări HACCP;
Mureş, 600 lei – lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
Sălaj, 600 lei – comercializare în spaţiu neaprobat;
Sibiu, 42.000 lei – etichetare necorespunzătoare, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
Timiş, 600 lei – etichetare necorespunzătoare;
Tulcea, 600 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiul de depozitare al seminţelor de consum;
Vâlcea, 2.400 lei – unităţi neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, lipsă substanţe dezinfecţie veselă;
Vrancea, 1.200 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, ambalare şi etichetare necorespunzătoare.
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare