Stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

30.05.2020

 

Informare de presă

 

Stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV – 2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare în spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

 

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a organizat de la instalarea stării de alertă, mai multe videoconferințe cu reprezentanți ai operatorilor din domeniul alimentației publice, în contextul măsurilor de relaxare etapizată preconizate, pentru a veni în sprijinul acestora și a-i informa în timp util asupra măsurilor pe care trebuie sa le întreprindă.

Aceste măsuri măsuri se regăsesc în Ordinul comun 903/97/25.05.2020, adoptat de către ANSVSA împreună cu Ministerul Sănătății (MS).

Cerințele generale igienico-sanitare, precum și cele care țin de funcționarea activităților de productie și livrare, vizează unitățile de alimentație publică și activitățile permise în această perioadă, respectiv prelucrarea și comercializarea produselor alimentare prin comerțul online sau cu servire la pachet (take away, room service, drive-in, home delivery).

De asemenea, în urma discuțiilor cu toți factorii implicați, asociații de profil, instituții responsabile, ANSVSA a elaborat și publicat pe site-ul propriu mai multe recomandări care sa vină în sprijinul operatorilor din domeniul alimentației publice la reluarea activităților.

Ca urmare a măsurilor de relaxare stabilite la nivelul Guvernului, aplicabile începând cu data de 1 iunie 2020 și care vizează activitățile de preparare, servire și consum ale produselor alimentare în spațiile special amenajate din exteriorul unităților de alimentație publică, ANSVSA a adoptat, în data de 29.05.2020, împreună cu Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei și Comerțului un nou Ordin (Ordinul comun MS/MEC/ANSVSA nr.966/1809/105/29.05.2020 publicat în MO 461/30.05.2020), care stabilește, pe de o parte cerințe adresate operatorilor din domeniu pentru organizarea și funcționarea adecvată a circuitelor de preparare și servire ale produselor alimentare în aceste unități și pentru protecția clienților și pe de altă parte măsurile de control stabilite de ANSVSA și MS pentru verificarea modului în care aceste cerințe sunt implementate.

Revizuirea circuitelor funcționale de producție, preparare, livrare și servire este esentială și trebuie realizată astfel încât să se respecte măsurile de protecție sanitară pentru a împiedica posibila infecție cu virusul SARS – CoV 2, dar, în acelasi timp, să nu afecteze siguranța alimentelor.

Printre măsurile care trebuie aplicate de operatorii din acest domeniu, înainte de reluarea activităților, se numără: verificarea stării de întreținere a tuturor spațiilor, echipamentelor și ustensilelor necesare pentru desfășurarea activităților permise, revizuirea planurilor de igienizare și dezinfecție, în sensul creșterii frecvenței acestor acțiuni și a realizării lor cu produse biocide adecvate, verificarea stocurilor de alimente, eliminarea celor care ar putea produce toxiinfecții alimentare și instruirea personalului lucrător privind regulile generale de igienă necesare obținerii de produse alimentare sigure, precum și cele suplimentare de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV 2.

Cerințele care vizează asigurarea protecției clienților/consumatorilor sunt cele legate de: triajul observațional al acestora, realizarea adecvată a dezinfectării meselor dupa plecarea clienților, a dezinfectării tuturor spațiilor/ suprafețelor unde au acces clienții, a ustensilor folosite în timpul servirii meselor, asigurarea cu dispozitive necesare dezinfectării mâinilor clienților, informarea adecvată a clienților, precum și  asigurarea distantării fizice, astfel încât să se evite, pe cât posibil, interacțiunea fizică cu și între clienți.

Sunt în derulare acțiuni de verificare întreprinse de ANSVSA și MS, prin structurile teritoriale (DSVSA și DSP) judetene și ale municipiului București care vizează modul în care sunt respectate cerințele de siguranță a alimentelor și, respectiv, cele de sănătate publică.

În ce privește terasele sau spațiile deschise din exterior ale unităților de alimentație publică, inspectorii vor derula, în perioada următoare, controale pentru verificarea și consilierea, acolo unde este cazul, a operatorilor din domeniu.  Dezideratul este acela de a garanta cetățenilor care doresc să consume produse alimentare la terase, că pot veni în locuri sigure și că nu se expun vreunui pericol privind sănătatea, inclusiv din prisma siguranței alimentelor.

Acolo unde, ca urmare a controalelor oficiale se constata nereguli grave care periclitează sănătatea cetățenilor, neglijență sau chiar dispreț față de prevederile legale, se vor aplica sancțiuni, care pot merge până la suspendarea activității unității respective.

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară