Rezultatul probei scrise la examenul de promovare – Compartimentul Afaceri Europene și Relații Internaționale, ca urmare a contestaţiei depuse

Rezultatul PROBEI SCRISE a examenului pentru promovarea în gradul imediat superior a unor funcţionari publici din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Compartimentul Afaceri Europene și Relații Internaționale,

urmare contestaţiei depuse de doamna , consilier juridic, gradul profesional principal

 

Având în vedere prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. Consilier juridic, gradul profesional principal 40,25 Respins