Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală – februarie 2017

08.03.2017

 

   Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimal

februarie 2017

 

 

În cursul lunii februarie 2017, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.836 controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare şi a celor alcoolice și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produsele alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

Ca urmare a neregulilor constatate, au fost aplicate 72 de amenzi contravenționale în valoare totală de 117.800 lei și au fost acordate 114 avertismente pentru deficiențe minore.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 600 lei – etichetare incompletă a produselor alimentare;
 • Arad, 2.000 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie, în spațiile de depozitare şi cele de comercializare;
 • Bacău, 1.200 lei – repartizare necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bihor, 600 lei – funcţionarea în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bistriţa-Năsăud, 5.000 lei – lipsa echipamentul de protecţie, lipsa carnetelor de sănătate, lipsa dezinfectanţilor, funcţionarea în spaţii neînregistrare sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bucureşti, 6.000 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, pereţii din spaţiul de depozitare prezintă zone cu infiltraţii, plafonul din zona de depozitare necesită recondiţionare;
 • Buzău, 600 lei – căile de acces prin unitate nu sunt igienizate;
 • Cluj, 17.000 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare, funcționare fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Covasna, 1.200 lei – lipsa trasabilității produselor alimentare;
 • Dâmboviţa, 19.400 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa trasabilității produselor alimentare, lipsa documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neîntreţinerea spaţiilor de comercializare, etichetarea incompletă a produselor alimentare;
 • Giurgiu, 8.000 lei – comercializarea produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, neîntreţinerea igienică a spaţiilor de producţie, funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Gorj, 7.000 lei – funcţionarea fără înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, manipularea produselor alimentare fără utilizarea echipamentului de protecţie sanitară, produse alimentare depozitate direct pe paviment, sectorizare necorespunzătoare a produselor alimentare, igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie;
 • Ialomiţa, 5.000 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare;
 • Ilfov, 13.600 lei – funcţionarea unităţii fără autorizare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Mureş, 13.600 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor de depozitare, etichetare necorespunzătoare, manipulare;
 • Olt, 6.000 lei- trasabilitate incompletă, nerespectarea planului de măsuri pentru remedierea şi menţinerea condiţiilor de igienă;
 • Sălaj, 600 lei- igienă necorespunzătoare în depozitul de materie primă, vestiare cu infiltraţii în tavan.
 • Sibiu, 8.000 lei – etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare expuse la comercializare, produse alimentare cu termen de valabilitate expirat, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Tulcea, 1.200 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind spaţiile de producţie, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Vaslui, 600 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Vrancea, 600 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare