Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

12.02.2020

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală –

ianuarie 2020

 

În cursul lunii ianuarie 2020 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 6.620 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au fost efectuate la nivel național și au vizat aspecte privind condiţiile de înregistrare, autorizare și funcționare a unităților, întreținerea și igiena spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, respectarea cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP).

Ca urmare a neregulilor constatate și încălcării prevederilor legislației în domeniul alimentelor au fost luate măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate și s-au aplicat sancțiuni contravenționale în număr de 69 de amenzi, în valoare totală de 330.400 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi, dintre care menționăm:

– neconformităţi privind respectarea bunelor practice de igienă și fabricație (depozitare, pereţi, plafon, spaţii, ustensile, utilaje, program autocontrol al producției, manipulare, acţiuni şi contract DDD, nerespectarea circuitelor funcționale, deşeuri, chiuvetă, grup sanitar, sursa apă, vestiar, frigidere, mucegai, substanţe dezinfectante, corpuri străine);

– neconformităţi privind documentarea și implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

– neconformităţi legate de asigurarea trasabilității și conformității produselor alimentare (etichetare, buletine analiză);

– neconformităţi privind personalul muncitor (echipamente de lucru, atestare stării de sănătate)

– altele (desfășurarea de activități neînregistrate pentru siguranța alimentelor,neanunţarea începerii activităţii, neremedierea deficienţelor în termenul stabilit de autoritatea competentă – DSVSA judeațeană/a municipiului București-).

De asemenea, în timpul controalelor efectuate în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe pentru laborator conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pentru anul 2020, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea calității produselor alimentare în valorile maxime admise ale unor parametrii privind prezența de reziduuri de pesticide, contaminanţi şi alte substanţele interzise în alimente. În plus, s-a evaluat gradul de igienă al spațiilor, utilajelor și echipamentelor de lucru prin prelevarea de teste de sanitație.

 

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară