Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

05.09.2019

 

Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală

august 2019

 

În cursul lunii august 2019 Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au efectuat 8.326  de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfășoară activități în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.

Ca urmare a neregulilor constatate au fost acordate 147 de amenzi în cuantum de 876.300 de lei.

În urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 1.200 de lei – neîntreţinerea în condiţii igienice a spaţiilor de depozitare a alimentelor;
 • Arad, 14.000 de lei – depozitare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare.
 • Argeş, 11.200 de lei – spaţiul de depozitare semifabricate sub regim termic de refrigerare este neigienizat, lipsă facilităţi igienizare personal;
 • Bacău, 14.600 de lei – comercializare produselor alimentare în spaţiu neautorizat sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea condiţiilor de igienă conform legislaţiei în vigoare, nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare;
 • Bihor, 16.000 de lei – depozitare şi trasabilitate necorespunzătoare;
 • Bistriţa-Năsăud, 79.200 de lei – lipsă echipament de protecţie sanitară, stare de sănătate neatestată, igienă necorespunzătoare în spaţiile de producție, etichetele unor materii prime nelizibile, nu se etichetează alergenii, utilaje deteriorate şi neigienizate, produse depozitate direct pe paviment, lipsă mijloace igienice de spălare mâini;
 • Botoşani, 84.600 de lei – lipsă buletine de analiză pentru programul de autocontrol, lipsă trasabilitate, etichetare şi depozitare neconforme;
 • Braşov, 2.400 de lei – manipulare produse alimentare în condiţii necorespunzătoare, lipsă probe, etichetare necorespunzătoare;
 • Brăila, 3.200 de lei – depozitare neconformă materii prime şi produse alimentare;
 • Bucureşti, 158.000 de lei – produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit, neîntreţinerea spaţiilor și utilajelor în condiţii de igienă, nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare, ambalarea şi etichetarea necorepunzătoare a produselor alimentare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Buzău, 11.200 de lei – neîntreţinerea spaţiilor, lipsă înregistrare activitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Cluj, 20.000 de lei – igienă precară pardosea, depozitare direct pe pardosea;
 • Constanţa, 45.000 de lei – comercializare către consumatorul final de produse expirate;
 • Dâmboviţa, 79.400 de lei – depozitare necorespunzătoare produse alimentare, deficienţe trasabilitate, neîntreţinerea spaţiilor de depozitare şi prelucrare, manipulare neigienică alimente, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, neîntreţinere spaţii de comercializare;
 • Dolj, 20.400 de lei – manipulare necorespunzătoare, etichetare şi depozitare necorespunzătoare, lipsă document înregistare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Galaţi, 14.000 de lei – întreţinere necorespunzătoare a spaţiului de producţie, depozitare necorespunzătoare produse alimentare, amenajare spaţiu produse neconforme;
 • Gorj, 60.800 de lei – stare de igienă precară a spaţiilor, utilajelor, ustensilelor şi aparaturii frigorifice, produsele sunt depozitate în mod nesectorizat, desfăşurarea de activităţi de comercializare a produselor alimentare fără a deţine document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, acoperirea etichetei originale cu etichete emise în magazin, fiind astfel ascunse parțial informațiile obligatorii necesare pentru informarea consumatorilor, nu există monitorizări de temperatură la depozitarea produselor refrigerate şi congelate, lucrătorii nu deţineau fişe de aptitudini şi nici echipament de protecţie sanitară şi nu au utilizat mănuşi de unică folosinţă pentru servirea consumatorilor, nu s-a facut dovada existenţei unui contract DDD, depozitare necorespunzătoare;
 • Harghita, 3.900 de lei – lipsă documente însoţitoare, manipulare necorespunzătoare;
 • Hunedoara, 7.000 de lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinere spaţii;
 • Ialomiţa, 14.200 de lei – nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare a produselor alimentare/deşeuri alimentare reciclabile, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, igienă necorespunzătoare, spaţii echipamente necorespunzătoare;
 • Iaşi, 1.200 de lei – lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Ilfov, 31.200 de lei – etichetare necorespunzătoare, manipulare necorespunzătoare;
 • Maramureş, 5.000 de lei – igienă spaţii, neanunţarea începerii activităţii supuse controlului oficial;
 • Mehedinţi, 2.000 de lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, lipsă documente de sănătate personal lucrator;
 • Mureş, 57.400 de lei – igienă, depozitare necorespunzătoare, produse expirate;
 • Neamţ, 44.000 de lei – lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi produse alimentare expirate, neîntreţinere spaţii depozitare, spaţii neamenajate;
 • Sibiu, 31.200 de lei – igienă necorespunzătoare a spaţiilor, etichetare şi depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, lipsa programului de autocontrol;
 • Timiş, 600 de lei – echipament de lucru incomplet;
 • Tulcea, 13.600 de lei – spaţii neigienizate corespunzător, preparate neidentificate, temperatura de depozitare necorespunzătoare, prezenţa insectelor în spaţiul de depozitare, depozitare necorespunzătoare, lipsă buletine analiză;
 • Vaslui, 28.600 de lei – depozitare necorespunzătoare, nerespectarea normelor de igienă;
 • Vâlcea, 600 de lei – neîntreţinere corespunzătoare spaţii;
 • Vrancea, 600 de lei – etichetarea necorespunzătoare;

 

De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară