Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor invită actorii din sfera de activitate EFSA să se înscrie în lista articolului 36 al Regulamentului CE/178/2002, în vederea acordării de asistență științifică și tehnică

08.01.2021

 

Informare de presă

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor invită actorii din sfera de activitate EFSA să se înscrie în lista articolului 36 al Regulamentului CE/178/2002, în vederea acordării de asistență științifică și tehnică

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Punctul Focal  al Autorității Europeane pentru Siguranța Alimentelor (EFSA) în  România, a cărei misiune este de a asigura un înalt nivel de sănătate publică veterinară, pentru atingerea căruia este necesară întărirea colaborării ştiinţifice cu actorii naţionali relevanţi, creşterea gradului de transparenţă a actului administrativ şi abordarea holistică potrivit principiului „o singură sănătate”, invită toţi partenerii naţionali, care activează în domeniile de referinţă ale EFSA şi care îndeplinesc condiţiile legale, să transmită intenţia de includere în lista articolului 36, printr-un mesaj la adresa de poştă electronică efsa.focalpoint@ansvsa.ro

EFSA este o organizație a Uniunii Europene (UE) responsabilă de evaluarea riscurilor pentru sănătate legate de alimente şi hrană pentru animale, nutriţie, sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea şi protecţia plantelor. În cadrul misiunii sale de evaluare a riscurilor, EFSA emite avize și recomandări științifice către Comisia Europeană, Parlamentul European și statele membre ale UE, care ulterior iau decizii în ceea ce priveşte managementul riscurilor.

Principalul mecanism de cooperare al EFSA cu partenerii săi este prevăzut în articolul 36 al Regulamentului CE/178/2002, acesta vizând desemnarea organizaţiilor competente naţionale capabile să sprijine misiunea autorităţii europene. Peste 300 de universități, institute, organisme guvernamentale și alte entităţi științifice formează în prezent o rețea de organizații ale statelor membre care activează în domeniile din aria de responsabilitate a EFSA.

În cadrul acestei reţele se promovează schimbul de informații, dezvoltarea și punerea în aplicare a proiectelor comune, elemente care oferă plus valoare bunelor practici din aceste domenii științifice.

În conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2230/2004, este necesar ca organizaţiile care intră sub incidenţa listei articolului 36 să fie desemnate de statele membre în baza criteriilor de competenţe ştiinţifice şi tehnice, eficienţă şi independenţă, în urma unui proces amplu de evaluare din partea Punctelor Focale ale statelor membre.

În urma includerii în lista articolului 36, organizaţiile naţionale competente îndeplinesc diferite sarcini atunci când sunt mandatate de către EFSA, în special lucrări pregătitoare pentru avizele științifice, asistența științifică și tehnică, colectarea datelor și identificarea riscurilor emergente, parte dintre aceste sarcini fiind eligibile pentru sprijin financiar (granturi). Criteriul de apartenenţă la lista articolului 36 este obligatoriul pentru a îndeplini sarcinile mai sus menţionate şi pentru a beneficia de sprijin financiar din partea E.F.S.A.

Lista organizaţiilor competente naţionale prezente în lista art. 36, o găsiți aici

Baza legală pentru includerea în lista E.F.S.A. a organizaţiilor competente naţionale, o găsiți aici

  1. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare.
  2. REGULAMENTUL (CE) NR. 2230/2004 AL COMISIEI din 23 decembrie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la rețeaua de organizații care funcționează în domeniile din cadrul misiunii Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, il gasiți aici
  3. REGULAMENTUL (UE) 2019/1381 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 iunie 2019 privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar, îl găsiți aici
  4. Mecanismul de desemnare a organizaţiilor competente naţionale, disponibil pe site-ul E.F.S.A., îl găsiți aici

 

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară