24-09-2015 – Închiderea proiectului cofinanţat din FSE prin PODCA 2007-2013 ,Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor în România, […….], cod SMIS 39978

COMUNICAT DE PRESĂ

Bucureşti, 24.09.2015

Închiderea proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admininstrative 2007-2013 ,Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor în România, la nivel judeţean şi la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor privind activităţile de control oficial desfăşurate’, cod SMIS 39978 Beneficiarul: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunță închiderea proiectului cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Admininstrative 2007-2013 ,Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor în România, la nivel judeţean şi la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor privind activităţile de control oficial desfăşurate’, codSMIS 39978. Perioadade implementare: 24 luni.

Locul de desfăşurare: România.

Valoarea totalăeligibilăa proiectului(fărăTVA): 1.911.310,00 lei

Obiectivul general pe care proiectul l-a îndeplinit: creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemuluide controloficial îndomeniulsiguranţeialimentelor

Scopul proiectului: elaborarea de metodologii de lucru specifice activităţilor de control oficial din domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimalăşi crearea/dezvoltarea competenţelor personalului de conducere cu responsabilităţi în coordonarea controlului oficial în domeniul alimentelor de origine nonanimală de la nivel judeţean în vederea realizării cu maximă eficacitate şi eficienţă a planificării şi implementării  planului de supraveghere şi control din domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală.

Grupul ţintă vizat direct a fost format din 220 funcţionari publici şi personal contractual, din care: 36 angajaţi de la nivelul ANSVSA sediul central, 174 angajaţi din cadrul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa  Alimentelor județene, respectiv a Municipiului Bucureşti, care desfăşoară activităţi specifice de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală şi 10 angajaţi din cadrul structurilor ANSVSA care desfăşoară activităţi de control oficial la frontieră şi/sau activităţi de import (câte unul din fiecare structură).

Din punct de vedere instituţional, proiectul a vizat 43 de instituţii, respectiv ANSVSA şi cele 42 Direcţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti (instituţii din subordinea ANSVSA la nivel judeţean) Toate activităţile planificate ale proiectului au fost implementate, cu atingerea rezultatelor prognozate, respectiv: elaborarea unui raport de diagnoză cu evaluarea profilului comportamental şi a competenţelor personalului cu atribuţii de coordonare a activităţilor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală, dezvoltarea competenţelor de formatori şi manageri în domeniul resurselor umane ale coordonatorilor şi elaborare de proceduri şi metodologii de lucru în vederea îmbunătăţirii instrumentelor tehnice utilizate în activitatea specifică de control oficial. Pot fi menţionaţi ca beneficiari indirecţi ai rezultatelor implementării proiectului operatorii din industria alimentară, cu activitate în domeniul produselor alimentare de origine nonanimală; instruirea adecvată a inspectorilor va conduce la o comunicare eficientă cu operatorii, la un transfer optim de informaţii către cei care trebuie să aplice prevederile legislaţiei specifice domeniului, ceea ce îi va face pe aceştia din urmă s ă conştientizeze şi să înţeleagă necesitatea conformării cu prevederile legislative din domeniu.

Persoanade contact: Popovici Georgeta, Manager Proiect, telefon: 0040-374150213, fax: 0040-3124967,email: popovici.georgeta@ansvsa.ro