31-07-2015 – Proceduri elaborate de ANSVSA, care vor fi aplicate de agenţii economici, în beneficiul consumatorilor

31.07.2015

Comunicat de presă

Proceduri elaborate de ANSVSA, care vor fi aplicate de agenţii economici, în beneficiul consumatorilor

 

Aplicabile începând cu data de 10 august, procedurile au rolul de a asigura o comunicare rapidă între operatori şi Autoritate, în cazul iniţierii unei măsuri de reţinere oficială în vederea retragerii de la comercializare sau a rechemării a unor produse alimentare neconforme, care ar putea prezenta un potenţial risc pentru sănătatea publică.

Aceste proceduri descriu acţiunile întreprinse de inspectorii ANSVSA în cadrul activităţii de control oficial, atunci când se impune aplicarea uneia dintre măsurile sus-menţionate, dar şi paşii şi formularele aplicabile, pe care operatorii cu activitate în domeniul alimentar trebuie să le utilizeze în cazul iniţierii retragerii/rechemării produselor neconforme/potenţial neconforme.

Procedurile şi formularele sunt afişate pe pagina web a ANSVSA la adresa http://www.ansvsa.ro/?pag=975.

Pentru aplicarea prevederilor procedurii privind retragerea/rechemarea produselor de origine nonanimală şi notificarea autorităţii competente a fost creat pe pagina web a ANSVSA câmpul http://www.ansvsa.ro/?pag=981. , iar pentru asigurarea comunicării rapide între operatori şi Autoritate, în cazul iniţierii retragerii/rechemării produselor alimentare, au fost create conturi de poştă electronică, pentru transmiterea notificărilor, lista acestora putând fi accesată la adresa   http://www.ansvsa.ro/upload/admin/altele/Date_contact_DSVSA_retrageri_nonanimal.pdf.

Aceste proceduri de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală, precum şi formulare aplicabile în cadrul desfăşurării acestei activităţi au fost elaborate în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 cu titlul ,,Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei alimentelor în România, la nivel judeţean şi la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor privind activităţile de control oficial desfăşurate” – cod SMIS: 39978

Aplicarea noilor proceduri în desfăşurarea activităţii de control oficial în domeniul alimentelor de origine nonanimală contribuie la atingerea obiectivelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor, respectiv asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a vieţii şi sănătăţii umane şi protecţia intereselor consumatorilor, incluzând practici corecte în comerţul cu produse alimentare.

Serviciul Comunicare