10-02-2015 – Şedinţa Consiliului consultativ al ANSVSA

10.02.2015

Informare de presă

Şedinţa Consiliului consultativ al ANSVSA privind proiectul de document – „Liniile Directoare privind cooperarea şi dezvoltarea domeniului siguranţei alimentelor“, elaborat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor” cod SMIS 40024, implementat de ANSVSA şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative

 

Luni, 9 februarie 2015, a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor. Acestă reuniune a reprezentat activitatea nr. 12 din cadrul Proiectului „Îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor” Cod SMIS 40024, proiect implementat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013.

La întâlnire au participat membrii ai Consiliului Consultativ al ANSVSA precum şi alţi invitaţi. Printre participanţi au fost prezenţi reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Mediului Apelor şi Pădurilor, Direcţiei Generale a Vămilor, Asociaţiei Naţionale a Industriilor de Morărit şi Panificaţie din România, Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase, Asociaţiei Române a Cărnii, Asociaţiei Patronale Române din Industria Laptelui, Asociaţiei Marilor Reţele Comerciale din România, Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală, Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară, Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu – Siseşti” precum şi reprezentanţi ai ANSVSA.

Întâlnirea a avut ca obiective îmbunătăţirea colaborării între autorităţile competente şi operatorii din industria alimentară, informarea privind tendinţele şi politicile din domeniul siguranţei alimentelor la nivel comunitar precum şi o mai bună informare a operatorilor asupra legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare.
De asemenea, în cadrul acestui seminar a fost prezentat proiectul de document Liniile directoare privind cooperarea şi dezvoltarea domeniului siguranţa alimentelor elaborat în cadrul activităţilor proiectului în vederea consultării tuturor părţilor implicate în domeniul siguranţei alimentelor.
Elaborarea documentului „Liniile Directoare privind cooperarea şi dezvoltarea domeniului siguranţei alimentelor” a avut la bază conceptul “One Health” şi studiul “Scoping study Delivering on EU food safety and nutrition in 2050 – Scenarios of future change and policy responses” ale Comisiei Europene precum şi contribuţia Grupului de lucru constituit în cadrul proiectului. Au fost propuşi “10 paşi spre sănătate” reprezentând linii de dezvoltare ale domeniului siguranţa alimentelor.

Propunerile formulate de participanţi s-au referit în principal la o abordare integrată a siguranţei alimentelor, la previziuni privind evoluţiile domeniului şi activităţile necesare pentru a ţine pasul cu aceste evoluţii, la cooperarea şi armonizarea conceptelor în cadrul proiectelor în parteneriat autorităţi – industrie. Acestea vor fi înglobate în documentul menţionat, care a fost agreat de membrii Consiliului Consultativ.

Serviciul Comunicare