Rezultatele controalelor ANSVSA în zonele de interes turistic perioada 15 iunie – 26 august

8.09.2016
Informare de presă
Rezultatele controalelor ANSVSA în zonele de interes turistic
perioada 15 iunie – 26 august

 

În perioada 15 iunie – 26 august 2016, inspectorii ANSVSA au verificat unităţile situate în zonele de agrement şi în localităţile de interes turistic.
În acest sens, la nivelul fiecărei DSVSA judeţene, respectiv, a municipiului Bucureşti, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanţi ai Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor, Serviciului Antifraudă şi ai Circumscripţiilor Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor), care au efectuat controale oficiale în unităţile de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, în vederea:
– verificării condiţiilor de igienă în care funcţionează unităţile de alimentaţie publică, pizzeriile, cantinele, unităţile de tip catering, cofetăriile, patiseriile, laboratoarele de cofetărie/patiserie, pensiunile turistice, unităţile de tip hipermarket/supermarket, magazinele alimentare, etc., situate  în zonele de agrement/localităţile de interes turistic;
– identificării şi retragerii de la comercializarea către consumatorul final a produselor alimentare care prezintă un risc pentru sănătatea publică.
Au fost controlate, în intervalul menţionat,  4.403 unităţi de alimentaţie publică, 210 pizzerii, 211 cantine, 152 unităţi de tip catering, 219 cofetării/patiserii, 466 laboratoare de cofetărie/patiserie, 400 pensiuni turistice, 394 unităţi de tip hipermarket sau supermarket şi 2.105 magazine alimentare.
Abaterile de la legislaţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, constatate de către reprezentanţii DSVSA în urma controalelor, au fost sancţionate prin aplicarea unui număr  de 867 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 1.226.380 lei.
De asemenea, au fost acordate 276 de avertismente pentru deficienţe minore, pentru care au fost stabilite termene de remediere.
Totodată, în urma controalelor efectuate, au fost emise 11 Ordonanţe de suspendare temporară a activităţii şi 31 de Ordonanţe de interzicere a activităţii.
Serviciul Comunicare