Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară august 2016

7.09.2016
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară
august 2016

 

În cursul lunii august 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi a municipiului Bucureşti au desfăşurat activităţi de control în unităţi din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi pe domenii de activitate, precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile din industria agroalimentară s-au efectuat 7.784 controale, în urma cărora au fost aplicate 185 de amenzi în valoare de 466.800 de lei şi au fost acordate 138 de avertismente.
Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:
-respectarea regulilor de igienă (depozitare, substanţe dezinfectante, pereţi, spaţii, echipamente, contract şi proces verbal DDD, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, sursă apă, chiuvetă, vestiar, recipienţi);
-documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsă HACCP);
-etichetare, buletine analiză, ambalare, neconforme;
-documente şi trasabilitate;
-lipsa examenelor medicale, cursurilor de igienă, a fişelor de aptitudini şi a echipamentului de protecţie pentru personalul angajat;
-altele ( lipsa înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea compatibilităţi la depozitare, mijloc auto neînregistrat).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
-Arad, 2.000 lei – neîntreţinerea spaţiilor de lucru;
-Argeş, 2.000 lei – nu se respectă principiul compatibilităţii produselor, produse alimentare depozitate direct pe paviment;
-Bacău, 8.600 lei – comercializarea produselor alimentare fără respectarea condiţiilor de igienă, depozitarea necorespunzătoare a produselor;
-Bistriţa-Năsăud, 32.600 lei – unităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, produse alimentare depozitate necorespunzător, agregate frig neigienizate, lipsă dezinfectanţi, chiuvete nedotate cu mijloace igienice de spălat şi uscat mâini, lipsă aparatură de măsură şi control, lipsă înregistrări pentru parametru temperatură, nu s-a putut face dovada stării de sănătate a personalului muncitor, lipsă recipient acoperit pentru colectare deşeuri;
-Braşov, 2.400 lei – depozitare necorespunzătoare, dirijare necorespunzătoare a covrigilor din alertă;
-Brăila, 8.800 lei – manipularea produselor de patiserie fără respectarea normelor privind siguranţa alimentelor, spaţii neîntreţinute, depozitare necorespunzătoare produse alimentare, etichetare necorespunzătoare;
-Bucureşti, 163.000 lei – nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare, spaţii depozitare neîntreţinute corespunzător, pereţi degradaţi, comercializarea produselor alimentare cu termen de valabilitate expirat,  folosirea ustensilelor, recipientelor şi utilajelor neigienizate corespunzător;
-Cluj, 14.600 lei – condiţii igienico-sanitare necorespunzătoare, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
-Constanţa, 2.000 lei – neîntreţinere în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiului de producţie,  spaţiului de depozitare, vestiarului, grupului sanitar şi a suprafeţelor de contact cu alimentele;
-Dâmboviţa, 15.000 lei – neîntreţinerea igienică a spaţiilor, utilajelor, ustensilelor, manipulare neigienică produse alimentare, lipsă înregistrare sanitară veterinară, depozitare necorespunzătoare, comercializare directă fără respectarea cerinţelor igienice;
-Dolj, 17.600 lei – etichetare necorespunzătoare, depozitare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
-Giurgiu, 116.600 lei – funcţionare fără documente de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, nerespectarea condiţiilor de igienă, comercializarea produselor alimentare cu termen de valabilitate depăşit, nerespectarea programului de autocontrol;
-Gorj, 9.000 lei – lipsa fişelor de aptitudini la personal, lipsa monitorizării temperaturilor de păstrare, nerespectarea vecinătăţilor – caserole cu mici lângă îngheţata preambalată, produse de patiserie parţial etichetate, lipsa contactului DDD(dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare), depozitarea băuturilor alcoolice şi răcoritoare direct pe paviment, lipsa fişelor de aptitudini la personal, lipsa contractului DDD, produse de patiserie nepreambalate expuse neprotejat, sectorizarea necorespunzătoare a băuturilor răcoritoare, lângă detergenţi şi materiale de construcţie, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, expunerea spre comercializare şi depozitarea pe raftul de comercializare a unor produse alimentare neconforme cu modificări organoleptice, lipsa echipamentului complet de protecţie sanitară;
-Ialomiţa, 1.400 lei – manipularea produselor alimentare fără respectarea regimului termic;
-Ilfov, 12.000 lei – neîntreţinere spaţii, etichetare necorespunzătoare;
-Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru folosite;
-Mureş, 18.000 lei – lipsă document înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, depozitare necorespunzătoare, neîntreţinerea instalaţiei de apă, etichetare necorespunzătoare, neîntreţinerea igienică a spaţiilor şi instalaţiilor;
-Neamţ, 8.600 lei – manipularea produselor alimentare fără respectarea condiţiilor de igienă, neîntreţinerea spaţiilor de comercializare, igienizarea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare produse alimentare, neîntreţinerea spaţiilor de preparare, lipsa operaţiunilor dezinsecţie, deratizare, nerespectarea cerinţelor de compatibilitate produse, spaţiile de preparare şi servire băuturi neîntreţinute;
-Olt, 6.600 lei – condiţii necorespunzătoare de igienă, condiţii necorespunzătoare de depozitare a alimentelor;
-Satu-Mare, 1.000 lei – igienă necorespunzătoare a spaţiului de producţie;
-Sălaj, 600 lei – igienă necorespunzătoare în unitate, pereţii neigienizaţi corespunzător;
-Sibiu, 5.200 lei – igienă necorespunzătoare, neîntreţinere spaţii, trasabilitate, lipsă documente;
-Suceava, 600 lei – comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spaţii neaprobate sanitar veterinar;
-Tulcea, 1.800 lei – igienă necorespunzătoare în spaţiile de producţie, a utilajelor şi ustensilelor, depozitare necorespunzătoare, comercializare şi funcţionare în spaţii neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Vaslui, 2.400 lei – manipulare necorespunzătoare a produselor alimentare, depozitare necorespunzătoare, nu s-a făcut dovada acţiunilor DDD, nu s-a făcut dovada stării de sănătate a angajaţilor, monitorizări incomplete;
-Vâlcea, 1.600 lei – întreţinere neigienică a spaţiilor de producţie;
-Vrancea, 12.200 lei – depozitare necorespunzătoare, nerespectarea condiţiilor de igienă,  nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor, instalaţiilor şi utilajelor, manipulare necorespunzătoare.a produselor alimentare, nerespectarea condiţiilor de comercializare;
De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare