ANSVSA – colaborare cu alte instituţii ale statului pentru prevenirea şi combaterea furtului de cabaline

22.07.2016
Informare de presă
ANSVSA – colaborare cu alte instituţii ale statului pentru prevenirea şi combaterea furtului de cabaline

 

În baza obiectivelor cuprinse în „Planul comun de acţiune pentru prevenirea şi combaterea furturilor de ecvidee”, în perioada 04 – 08.07.2016, inspectori din cadrul ANSVSA şi ai DSVSA Timiş, au participat, alături de repezentanţi ai IGPR şi ANZ la efectuarea unor verificări la o unitate judeţul Timiş, care are ca obiect de activitate achiziţia, abatorizarea în carcase şi comercializarea acestora pe piaţa internă şi externă.
În urma controlului s-a constatat că 2 cabaline dintre cele 25 găsite în  spaţiul de aşteptare al unităţii nu erau identificate prin microcipare, iar alt animal figura în Sistemul de Identificare şi Înregistrare Ecvidee (SIIE) al ANZ ca fiind sacrificată.
Faţă de neconformităţile constatate, reprezentantul legal al unităţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 6.000 lei şi pentru unitatea respectivă fost emisă Ordonanţă de suspendare a activităţii.
Pentru acceptarea în vederea sacrificării a unei cabaline la care la data controlului s-a constatat neconcordanţa între situaţia existentă şi atestările din documentele prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare, precum şi acceptarea în unitate a celor 2 cabaline neidentificate prin microcipare, medicul veterinar oficial al unităţii a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 720 lei .
Din analiza registrului de intrări al unităţii s-a constatat faptul că în perioada 01.01 – 29.06.2016, au fost recepţionate de la o exploataţie comercială de cabaline din judeţul Bihor, un număr de 586 de cabaline. Având în vedere rulajul foarte mare de cabaline, s-au solicitat DSVSA Bihor date suplimentare cu privire la activitatea respectivei exploataţii de cabaline.
Verificările  documentare au arătat că exploataţia de cabaline a avut suspendată activitatea începând cu data de 16.09.2015, ca urmare a neconformităţilor identificate cu ocazia controlului efectuat de reprezentanţii DSVSA Bihor, reluarea activităţii fiind dispusă începând cu data de 23.06.2016, după remedierea deficienţelor care au condus la emiterea ordonanţei de suspendare a activităţii.
A reieşit faptul că, exploataţia comercială de cabaline din judeţul Bihor a desfăşurat activitatea de colectare de cabaline, cu toate că avea activitatea suspendată.
Echipa de control care s-a deplasat la exploataţia comercială  a respectivă un număr de 9 cabaline, din care numai 2 erau identificate prin microcipare.
În baza aspectelor relatate mai sus, reprezentantul legal al unităţii a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 40.000 lei. De asemnea, a fost emisă o Ordonanţă  privind retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitare veterinare  pentru exploataţia comercială de cabaline, începând cu data de 07.07.2016.
Totodată, reprezentanţii DSVSA Bihor, a informat Oficiu Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, Agenţia pentru Protecţia Mediului Bihor, Direcţia de Sănătate Publică Bihor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală–Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Bihor, cu privire la retragerea în vederea anulării a autorizaţiei sanitare veterinare, în baza căreia agentul economic îşi desfăşura activitatea de exploataţie comercială de cabaline, cu punctul de lucru în localitatea Gepiu, judeţul Bihor.
Pentru eliberarea de certificate sanitare veterinare de sănătate pentru circulaţia ecvideelor pe teritoriul României, destinate sacrificării, cu toate că exploataţia comercială de cabaline din judeţul Bihor, avea activitatea suspendată, medicul veterinar de liberă practică a fost sancţionat contravenţional, cu amendă în valoare de 1.200 lei.
Conducerea DSVSA Bihor a informat Colegiul Medicilor Veterinari Bihor – Comisia de Deontologie şi Litigii  şi IJP Bihor–Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice cu privire la deficienţele constatate în activitatea desfăşurată de medicul veterinar de liberă practică, în vederea analizării activităţii acestuia .
Serviciu Comunicare