09-03-2016 – Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

09.03.2016
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară

 

În cursul lunii februarie 2016, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi cea a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile din industria agroalimentară.
Unităţile din industria agroalimentară controlate desfăşoară activităţi pe domenii de activitate diverse, precum fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice precum şi unităţi de depozitare – alimentare, seminţe, legume și fructe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, prelucrate precum şi cele de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În luna februarie a acestui an au fost efectuate 8.528 de controale, în urma cărora au fost aplicate 123 de avertismente şi 98 de amenzi contravenţionale în valoare de 166.200 de lei.
Neconformităţile constate şi sancţionate au fost cele privind:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, pereţi, tavan, paviment, spaţii, contract şi proces verbal DDD, SNCU, ustensile, utilaje, autocontrol, manipulare, lumină fără protecţie, substanţe dezinfectante, sursă apă caldă, mucegai, corpuri iluminat, infiltraţii, vestiar, recipiente deşeuri, păstrare substanţe degresante, boiler);
-neconformităţi privind documentarea şi implementarea procedurilor bazate pe principiile HACCP (monitorizare, lipsa HACCP, documentaţie);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză);
-neconformităţi documentare (documente, documente calitate, trasabilitate)
-neconformităţi privind personalul (fişe aptitudini, control sănătate, curs igienă, examene medicale)
-altele (înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, comercializare, compatibilităţi).
Situaţia pe judeţe privind acordarea amenzilor:
-Bacău, 3.800 lei – depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor şi utilajelor;
-Bistriţa-Năsăud, 1.800 lei – unitate cu spaţii neîntreţinute corespunzător din punct de vedere al igienei, vitrina pentru mezeluri neigienizată corespunzător, temperatură necorespunzătoare la spaţiul de refrigerare, pardoseală cu depuneri în zona cuptoarelor, unitate neînregistrată sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Botoşani, 600 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă;
-Brăila, 600 lei – etichete produs incomplete (lipsă menţiuni alergeni);
-Bucureşti, 6.000 lei – plafon, pereţi neigienizaţi, paviment deteriorat, materii prime etichetate necorespunzător, depozitare necorespunzătoare;
-Caraş-Severin, 2.000 lei – prezenţa de mucegai în spaţiul de producţie, panacoade deteriorate şi murdare;
-Cluj, 13.600 lei – lipsă cod CAEN pentru fabricare îngheţată, igienă pe pardosea şi pereţi deficitară, autocontrol incomplet, manipulare depozitare necorespunzătoare, trasabilitate incompletă, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, igiena pe tavan necorespunzătoare;
-Constanţa, 2.400 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiului de depozitare, a spaţiului de prelucrare, a utilajelor şi ustensilelor;
-Dâmboviţa, 30.200 lei – funcţionare în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi fără condiţii de igienă, neîntreţinerea spaţiilor din punct de vedere igienic, lipsă documente înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, manipulare neigienică, depozitare necorespunzătoare, neîntreţinere spaţii, facilităţi asigurare apă curentă;
-Dolj, 7.200 lei – manipulare necorespunzătoare, lipsă document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, etichetare necorespunzătoare;
-Galaţi, 2.000 lei – funcţionarea în spaţii neaprobate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Gorj, 600 lei – manipulare necorespunzătoare;
-Hunedoara, 12.800 lei – neîntreţinere spaţii, manipularea produselor alimentare fără respectarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, nu au fost remediate neconformităţile stabilite la termenul stabilit, depozitare în spaţii improprii, insalubre, nedeclarate, neînregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
-Ialomiţa, 3.200 lei – tavan vestiar cu urme de mucegai, igienizare necorespunzătoare a depozitului de materii prime şi ustensilelor, instalaţie de apă rece defectă la  grupul sanitar, lipsă raionare, prezenţa praf, ustensile depozitate necorespunzător, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor pentru siguranţa alimentelor;
-Ilfov, 6.000 lei – nedemonstrarea trasabilităţii;
-Mehedinţi, 600 lei – nerespectarea normelor de igienă privind întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru folosite, nerespectarea normelor privind condiţiile de depozitare ale materiilor prime şi ale semifabricatelor;
-Mureş, 1.800 lei – depozitare necorespunzătoare, igienă necorespunzătoare a spaţiilor, etichetare necorespunzătoare;
-Neamţ, 45.000 lei – produse alimentare cu termen de valabilitate expirat;
-Olt, 4.000 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi ustensilelor de lucru, condiţii necorespunzătoare de depozitate a alimentelor;
-Sălaj, 600 lei – igienă necorespunzătoare, agregate frigorifice neigenizate, nu se monitorizează temperatura;
-Sibiu, 10.200 lei – depozitare necorespunzătoare, lipsă bune practici, lipsă etichetare ambalare, trasabilitate, manipulare, igienă;
-Timiş, 2.000 lei – spaţiu de producţie neigienizat şi nedezinfectat corespunzător;
-Tulcea, 1.200 lei – nerespectarea condiţiilor de igienă în spaţiile de lucru, ustensile necorespunzatoare;
-Vâlcea, 1.800 lei – depozitare necorespunzătoare;
-Vrancea, 6.200 lei – încălcarea normelor privind demonstrarea trasabilităţii, nerespectarea condiţiilor de depozitare, nerespectarea condiţiilor de igienă, nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor precum şi a instalaţiilor, utilajelor şi ustensilelor;
De asemenea în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.
Serviciul Comunicare