11-12-2015 – Activităţi de control în unităţile de depozitare a fructelor și legumelor

11.12.2015
Informare de presă
Activităţi de control în unităţile de depozitare a fructelor și legumelor

 

În perioada 23-27 noiembrie 2015, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfăsurat activităţi de control în unităţile de depozitare a fructelor și legumelor provenite sau cu origine din țări terțe.
Controlul unităţilor a vizat în principal aspecte privind înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților de depozitare, calitatea spaţiilor în care produsele alimentare sunt depozitate/manipulate, verificarea documentelor privind controlul pentru siguranța alimentară la frontieră, operațiunile de import-export și comerț intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţii.
În unităţile de depozitare a fructelor și legumelor provenite sau cu origine din țări terțe s-au efectuat 283 controale, fiind acordate 35 avertismente, precum şi 25 amenzi în cuantum de 78.000 lei.
In urma controalelor efectuate au fost constatate o serie de neconformităţi cum ar fi:
-neconformităţi privind respectarea regulilor de igienă (depozitare, spaţii, paviment, acţiuni şi contract DDD, ustensile, plase insecte, echipamente, tavan, utilaje, autocontrol, rafturi, frigidere, manipulare, chiuvetă, vestiar, raionare, pereţi, sifoane, facilităţi uscare mâini, pubele);
-neconformităţi legate de produse (etichetare, buletine analiză, ambalare);
-neconformităţi documentare (documente, trasabilitate)
-altele (înregistrare, comercializare).
Pentru neconformităţile constatate au fost acordate amenzi în următoarele judeţe:
Braşov, 1.800 lei – etichetare incompleta; trasabilitate incompleta; lipsa zone produse neconforme;lipsa analize program autocontrol; notificari comert intracomunitar necompletate la zi;
Brăila, 2.000 lei – nerespectarea normelor legale privind intreținerea și igienizarea spațiilor de depozitare;
Bucureşti, 6.000 lei – etichetarea necorespunzatoare a produselor alimentare; nerespectarea formularului privind notificarea comertului intracomunitar;
Buzău, 600 lei – depozitare necorespunzatoare;
Cluj, 58.000 lei – funcționarea obiectivului fără document de înregistrare; etichetarea incompletă; nerespectarea obligației de a notifica importurile sau schimburile intracomunitare; deficiențe privind asigurarea trasabilității; nerespectarea normelor de igienă;
Dâmboviţa, 1.200 lei – porțiuni din pereții vestiarelor necesită recondiționare; conform documentelor de livrare (aviz de însoțire) marfa a fost livrată direct către beneficiar fără să ajungă în depozitul de destinație indicat în documentul comun de intrare;
Dolj, 2.000 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind condițiile de depozitare a produselor alimentare;
Ialomița, 600 lei – manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
Ilfov, 2.000 lei – etichetare necorespunzătoare;
Prahova, 2.000 lei – neîntreținerea spațiilor de depozitare;
Vâlcea, 1.800 lei – spațiu depozitare neigienizat corespunzător; comercializare fructe și legume neetichetate potrivit legislației în vigoare.
Serviciul Comunicare