Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală aprilie 2018

08.05.2018

 Informare de presă

Controale ANSVSA în sectorul produselor alimentare de origine nonanimală aprilie 2018

 

În cursul lunii aprilie, Direcţiile judeţene sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor precum şi a municipiului Bucureşti au desfășurat 8.771 de controale în unităţile din industria agroalimentară care desfăşoară activităţi în domenii precum: fabricarea produselor de morărit, a pâinii, a produselor de patiserie, a băuturilor răcoritoare, a băuturilor alcoolice, dar și a celor de depozitare a produselor alimentare, a  seminţelor, legumelor și fructelor.

Controalele au vizat aspecte privind calitatea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, manipularea, prelucrarea şi depozitarea acestora, controlul dăunătorilor, documentele prevăzute de legislație şi a informaţiilor privind sistemul HACCP, condiţiile de igienă şi de funcţionare a unităţilor.

 Ca urmare a neregulilor constatate, au fost acordate 114 amenzi contravenționale în valoare totală de 216.800 lei.

Neconformităţile constatate și sancționate au fost:

 • Alba, 600 lei – depozitarea produselor alimentare fără respectarea criteriilor de compatibilitate;
 • Arad, 3.000 lei – depăşirea capacităţii de depozitare a produselor alimentare;
 • Argeş, 600 lei – comercializarea directă către consumatorul final din spaţii neaprobate sanitar- veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Bacău, 3.600 lei – nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare a produselor alimentare, etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare fără respectarea normelor de igienă;
 • Bihor, 10.000 lei – ambalarea şi etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Bistriţa-Năsăud, 12.400 lei – lipsa înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, echipamentul de lucru incomplet, spaţiile de frig neigienizate, pardosea murdară, ustensile neigienizate, lipsa înregistrărilor care să ateste efectuarea operaţiunilor de igienizare
 • Botoşani, 9.600 lei – etichetarea neconformă a produselor alimentare, funcţionarea în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Braşov, 600 lei – igienă necorespunzătoare a spațiilor de depozitare;
 • Brăila, 8.000 lei – expunerea la comercializare a produselor alimentare cu etichetă nelizibilă, depozitarea neconformă a produselor alimentare;
 • Bucureşti, 8.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de prelucrare, nerespectarea normelor privind depozitarea produselor alimentare, comercializarea produselor alimentare către consumator fără respectarea normelor de igienă;
 • Buzău, 4.200 lei – lipsa înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Cluj, 13.200 lei – condiții igienico-sanitare necorespunzătoare, întreținerea necorespunzătoare a unității, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Constanţa, 600 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de prelucrare şi depozitare, a ustensilelor şi utilajelor;
 • Dâmboviţa, 8.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea spaţiilor de prelucrare, ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare, comercializarea în spaţii neaprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Dolj, 5.000 lei – etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Galaţi, 2.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Giurgiu, 2.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Gorj, 3.800 lei – desfăşurarea de activităţi de comercializare a produselor alimentare către consumatorul final în spaţii necorespunzătoare şi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, igienizarea necorespunzătoare a aparaturii frigorifice;
 • Hunedoara, 30.000 lei – comercializarea unor produse alimentare necorespunzătoare microbiologic;
 • Ialomiţa, 1.200 lei – ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare, neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de prelucrare şi depozitare;
 • Ilfov, 6.600 lei – depozitarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Mureş, 46.200 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, alimente cu termen de valabilitate expirat, manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Olt, 4.600 lei – nerespectarea normelor privind întreţinerea spaţiilor de depozitare şi de valorificare a produselor alimentare, precum şi a instalaţiilor de lucru folosite, depozitarea necorespunzatoare a produselor alimentare;
 • Prahova, 2.600 lei – neîntreţinerea în condiții de igienă a spaţiilor de depozitare, lipsă înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Satu-Mare, 1.000 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de prelucrare şi depozitare;
 • Sălaj, 600 lei – igienă necorespunzătoare a spațiilor de depozitare;
 • Sibiu, 9.200 lei – etichetarea și depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Timiş, 6.000 lei – neîntreţinerea în condiţii de igienă a spaţiului de depozitare şi comercializare;
 • Tulcea, 2.000 lei – produse alimentare fără elemente de identificare;
 • Vaslui, 4.200 lei – depozitarea şi manipularea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Vâlcea, 4.800 lei – neîntreţinerea în condiţii corespunzătoare de igienă a spaţiilor de prelucrare şi depozitare, a ustensilelor şi utilajelor, produse alimentare depozitate necorespunzător, unităţi neînregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Vrancea, 2.000 lei – depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

De asemenea, în cadrul controalelor în unităţile din industria agroalimentară s-au prelevat probe conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control, urmărindu-se prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi substanţelor interzise precum şi teste de sanitaţie necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

Serviciul Comunicare