Controale tematice de sărbători – a doua etapă

Informare de presă

A doua etapă a controalelor având ca tematică sărbătorile de iarnă

În perioada 22 decembrie 2016 – 10 ianuarie 2017, inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor au verificat 2.704 de unităţi de producție şi comercializare de produse alimentare.

Neregulile constatate au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 181 de amenzi contravenţionale, 4 unităţi au primit ordin de suspendare a activităţii, iar în cazul altor 12 s-a decis interzicerea activităţii.

Valoarea totală a amenziilor se ridică la 397.470 de lei, iar cantitatea de produse alimentare confiscate depăşeşte 4 tone.

Verificările inspectorilor au vizat: târguri de animale, pieţele agro-alimentare, abatoare, unităţi de tranşare a cărnii, unităţi de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, unităţi de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi de tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc.).

Neconformităţile constatate şi sancţionate au fost cele privind:

 • Argeş, 3.800 de lei, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare de origine animală; ambalare și etichetare necorespunzatoare a produselor alimentare de origine animală;
 • Alba, 2.200 de lei, deficienţe de etichetare, deficienţe de depozitare, lipsa buletinelor de analiză;
 • Bihor, 3.300 de lei, imposibilitatea stabilirii trasabilității produsului, etichetare neconformă;
 • Bucureşti, 16.000 de lei, comercializarea produselor în spații neautorizate sanitar veterinar;
 • Buzău, 4.200 de lei, manipularea în condiții de igienă necorespunzătoare a materiilor prime; neefectuarea acțiunilor de DDD;
 • Bistriţa Năsăud, 7.800 de lei, lipsă mijloace igienice de spălare și uscare a mâinilor; lipsa aparatură de monitorizare a parametrilor de microclimat; mese de lucru, rafturi depozitare degradate; corpuri de iluminat fără protecție împotriva împrăștierii cioburilor spații de lucru neigienizate, neîntreținute; frigidere murdare;
 • Brașov, 43.200 de lei, igiena necorespunzătoare a spațiilor utilajelor ustensilelor; lipsa monitorizare temperaturi; lipsa întocmire grafic la zi de monitorizare a temperaturii în spațiile de frig; lipsă buletin de analiză în autocontrol pentru apă; lipsa implementare monitorizare a  procedurilor HACCP;
 • Brăila, 4.000 de lei, deficienţe privind etichetarea produselor alimentare (carne porc şi carne vită depozitată în vederea preparării fără elemente de identificare), întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru;
 • Caraş Severin, 2.000 de lei, neactualizarea fișelor de monitorizare a temperaturilor la agregatele de frig; neprezentarea documentelor care să ateste ultima acțiune DDD; suprafețe murale în spațiul de depozitare produse alimentare cu infiltrații;
 • Constanţa, 4.600 de lei, depozitarea necorespunzătoare a produselor alimentare, în spaţii neigienizate şi neîntreţinute în mod corespunzător; lipsă contract cu firme specializate pentru deratizare, dezinfecţie dezinsecţie (DDD), lipsă contract firmă specializată în neutralizarea deșeurilor, întreţinerea necorespunzătoare a spaţiilor de depozitare;
 • Cluj, 121.200 de lei, neîntreținerea în condiții de igienă corespunzătoare a spațiilor de depozitare, producție și desfacere a produselor alimentare și/sau utilajelor folosite la manipularea acestora; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare destinate comercializării directe către consumatorul final; depozitare  necorespunzătoare a materiilor prime, semifabricatelor sau produselor finite în unitățile supuse controlului sanitar veterinar; materii prime folosite în procesul de fabricație cu termen de valabilitate depășit;
 • Călăraşi, 29.520 de lei, nerespectarea normelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor, echipamentelor, utilajelor și ustensilelor; comercializarea directă către consumatorul final a produselor alimentare în spații necorespunzătoare și neaprobate sanitar-veterinar;
 • Dâmboviţa, 2.000 de lei, colectarea neigienică a deșeurilor menajere; depozitarea necorespunzătoare a probelor de alimente; graficele pentru monitorizarea temperaturilor nu sunt completate la zi; evidențele SNCU nu sunt întocmite corespunzator;
 • Dolj, 64.000 de lei, etichetare produse incompletă; depozitare produse alimentare fără a respecta normele sanitare veterinare; igienă necorespunzătoare; fișe de monitorizare a temeperaturilor necompletată la zi;
 •  Gorj, 1.800 de lei, încălcarea normelor în vigoare referitoare la întreţinerea spaţiilor şi instalaţiilor: congelatoarele nu sunt igienizate şi nu au fost dezghețate de mult timp, prezentând depuneri de gheaţă pe pereți; manipularea produselor alimentare în scopul comercializării directe fără a purta echipament de protecție;
 • Galaţi, 2.600 de lei, manipularea produselor alimentare cu încalcarea normelor sanitare veterinare;
 • Giurgiu, 24.300 de lei, produse alimnetare fără documente sanitar veterinare; spațiu neaprobat sanitar veterinar; condiții igienice necorespunzătoare;
 • Ialomiţa, 5.400 de lei, manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor; nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condițiile de depozitare a produselor alimentare; funcționarea în spații neaprobate sanitar veterinar;
 • Ilfov, 2.000 de lei, nerespectarea normelor sanitar veterinare privind comercializarea produselor  alimentare; etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Hunedoara, 8.550 de lei, etichetare necorespunzătoare, echipament de protecție incomplet; grafice de temperatură necompletate la zi;
 • Mehedinţi, 3.000 de lei, neimplementarea programului de autocontrol; lipsă proces verbal operațiune DDD;
 • Mureş, 7.600 de lei, comercializarea laptelui în spaţii neautorizate sanitar veterinar; întreţinerea necorespunzătoare a spaţiului; lipsa trasabilităţii produselor alimentare, etichetare necorespunzătoare;
 • Prahova, 4.000 de lei, etichetare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Sălaj, 2.600 de lei, depozitare necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Timişoara, 600 de lei, manipulare necorespunzătoare;
 • Teleorman, 2.000 de lei, depozitare necorespunzătoare a produselor de origine nonanimală;
 • Tulcea, 10.000 de lei, scoaterea produselor alimentare de sub sechestru sanitar veterinar fără aprobarea autorității veterinare; comercializarea produselor alimentare în afara spațiilor autorizate sanitar veterinar;
 • Vaslui, 4.200 de lei, încetare activitate la cerere; depozitare necorespunzătoare; manipulare necorespunzătoare;
 • Vrancea, 10.000 de lei, nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și de valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor, utilajelor și a ustensilelor de lucru folosite;
 • Vâlcea, 3.000 de lei, etichetare necorespunzătoare;

Serviciul Comunicare