Biocide

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi utilizarea produselor biocide, autorităţile cu atribuţii în domeniul biocidelor sunt:

  1. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – AUTORITATE COMPETENTĂ;
  2. Ministerul Mediului şi Pădurilor;
  3. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor.

Pentru a fi plasate pe piaţă în România, produsele biocide trebuie să respecte prevederile art. 6 din  Hotărârea nr. 617/2014 şi anume:

a)  sunt autorizate potrivit prevederilor Regulamentului sau sunt avizate potrivit măsurilor tranzitorii prevăzute la art. 89 alin. (2) din Regulament;

b)  au etichete şi fişa cu date de securitate în limba română.

Linkuri utile

Comisia Europeană – Biocide

Ministerul Sănătăţii – Registrul Naţional al Produselor Biocide

Institutul Naţional de Sănătate Publică – Avizare Naţională/ Autorizare BPR