Exportul produselor medicinale veterinare

Exportul produselor medicinale veterinare către ţările terţe se poate realiza în baza certificatului emis de către A.N.S.V.S.A.

– La cererea producătorului, exportatorului de produse medicinale veterinare sau a autorităţilor dintr-o ţară terţă importatoare, A.N.S.V.S.A. certifică faptul că producătorul deţine o autorizaţie de fabricaţie, prin eliberarea unui certificat al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară privind Codul produselor medicinale veterinare aprobată prin Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare(documentul nr.14).

sau a unui certificat al cărui format este stabilit de autorităţile dintr-o ţară terţă importatoare, în concordanţă cu cel recomandat de Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

– Pentru obţinerea certificatului, solicitantul trebuie să depună la sediul A.N.S.V.S.A. următoarea documentaţie:

1) o cerere care să cuprindă numele, adresa solicitantului, denumirea produsului/produselor medicinale veterinare şi cantitatea estimată a fi exportată precum şi ţăra importatoare;

2) după caz, o copie a autorizaţiei de comercializare validă, în România;

3) declaraţie scrisă pentru a justifica lipsa autorizaţiei de comercializare, dacă este cazul;

4) copie a autorizaţiei de fabricaţie, dacă solicitantul este producător;

5) copie a rezumatului caracteristicilor produsului care să fie în concordanţă cu autorizaţia de comercializare, în limba română şi engleză;

6) copie a certificatului valid pentru conformitatea producătorului cu bunele practici de fabricaţie;

7) modelul certificatului de export solicitat de către ţara importatoare, dacă este cazul.

– Solicitantul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru exactitatea traducerii textului din limba română în limba engleză.

– Certificatul se eliberează pentru un singur produs medicinal veterinar.

– Persoanele juridice(care nu sunt autorizate ca unităţi de fabricaţie/import) care efectuează operaţiuni de import, export, comerţ intracomunitar cu produse medicinale veterinare, reagenţi şi seturi de diagnostic de uz veterinar trebuie să facă dovada că operaţiunile se realizează printr-un depozit farmaceutic veterinar autorizat pentru activitatea de distribuţie a acestor produse.