Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi contractuale de execuție vacante

Nr. 1965/13.07.2022

 

 Rezultatul probei scrise

la concursul de recrutare organizat în data de 13.07.2022 (proba scrisă), în vederea ocupării unei funcții contractuale, de execuție, vacante, de consilier, gradul IA, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul și Registratură, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

 

 Având în vedere prevederile art. 30 alin. (3) din Regulamentul – Cadru aprobat prin H. G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

  1. Pentru postul vacant, de execuție, de consilier, gradul IA, din cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul și Registratură:

 

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului (nr. dosar înscriere la concurs) Funcţia vacantă Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 11759/04.07.2022 Consilier, gradul IA 73 ADMIS

 

Candidatul declarat admis va susţine proba interviu în data de 13.07.2022, ora 12:30, la sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, sala de sedințe, etajul 4.

 

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut, poate formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecției, sub sancțiunea decăderii din acest drept, conform art. 31 din Regulamentul – Cadru aprobat prin H. G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna CURTEAN Mariana – consilier D.R.U.

 

  • Afişat astăzi, 13.07.2022, ora 12:00.

Secretar: CURTEAN Mariana