30-06-2016 – Rezultatele controalelor ANSVSA în domeniul producţiei cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii preparate şi a cărnii de pasăre separată mecanic

30.06.2016
Informare de presă
Rezultatele controalelor ANSVSA în domeniul producţiei cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii preparate
şi a cărnii de pasăre separată mecanic 

 

ANSVSA a desfăşurat, în perioada 6 – 24 iunie 2016, o acţiune la nivel naţional pentru a verifica  modul în care operatorii din domeniu respectă condiţiile sanitare veterinare referitoare la producerea cărnii proaspete, a cărnii tocate şi a cărnii preparate de pasăre, destinate comercializării  către consumatorul final, precum şi a cărnii de pasăre separată mecanic.
La nivelul fiecărei DSVSA judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanţi ai Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor, Serviciului Control Oficial Sănătatea Animalelor, Serviciului Antifraudă), care au efectuat controale oficiale în unităţile din sectorul cărnii de pasăre, pe întregul lanţ alimentar.
În această perioadă au fost verificate 337 obiective: 205 exploataţii comerciale de pui de carne, 12 exploataţii comerciale de curcani, 52 de unităţi de abatorizare a păsărilor şi de tranşare a cărnii de pasăre, 55 de unităţi pentru producerea cărnii tocate, a cărnii preparate şi a cărnii de pasăre separată mecanic, precum şi 13 centre de sacrificare a păsărilor la nivelul exploataţiilor.
Deficienţele constatate de inspectorii ANSVSA în urma controalelor au fost sancţionate prin aplicarea unui număr de 23 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 77.920 de lei, şi au fost acordate 23 de avertismente pentru deficienţe minore, pentru care au fost stabilite termene de remediere.
De asemenea, au fost emise 4 Ordonanţe de suspendare temporară a activităţii (OSA), pentru unităţi din judeţele:
Tulcea – o unitate autorizată pentru activităţile de tranşare carne, producerea de carne tocată, carne preparată, precum şi pentru activitatea de procesare a cărnii);
Ilfov – un centru de sacrificare păsări la nivelul exploataţiei şi o exploataţie comercială de creştere a păsărilor de tip A şi în
Municipiul Bucureşti – o unitate autorizată pentru activităţile de tranşare carne şi producerea de preparată);
Dintre neconformităţile sancţionate menţionăm:
•nerespectarea condiţiilor de bunăstare a păsărilor, în timpul transportului la abator şi/sau în timpul sacrificării;
•nerespectarea frecvenţei de prelevare a probelor din aşternut şi fecale, din adăposturi sau hale, conform prevederilor Programelor Naţionale de Control ale salmonelozelor zoonotice;
•deficienţe privind implementarea programelor de autocontrol, pentru stabilirea criteriilor microbiologice ale cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii preparate şi a cărnii de pasăre separată mecanic;
•deficienţe referitoare la certificarea păsărilor vii destinate abatorizării şi la modul de completare a documentului ce cuprinde informaţii privind lanţul alimentar;
•nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de temperatură în sălile de tranşare a cărnii de pasăre;
•nerespectarea frecvenţei de recoltare a probelor în scopul determinării conţinutului de apă în carcasele de pasăre;
•nerespectarea normelor sanitare veterinare privind igiena şi întreţinerea spaţiilor şi a echipamentelor de lucru în unele unităţi;
•nerecoltarea de probe de sanitaţie, în vederea verificării eficienţei dezinfecţiei, în halele din anumite exploataţii comerciale de pui de carne şi de curcani.
Serviciul Comunicare