10-11-2015 – Măsurile întreprinse de România în vederea prevenirii apariţiei Pestei Porcine Africane

 

Informare de presă
Măsurile întreprinse de România în vederea prevenirii apariţiei Pestei Porcine Africane

În ultimii doi ani, Uniunea Europeană se confruntă cu o nouă provocare epidemiologică – pesta porcină africană.
Pesta porcină africană (PPA) este o viroză majoră, specifică suinelor domestice şi sălbatice, caracterizată prin difuzibilitate foarte mare în specia susceptibilă, morbiditate şi mortalitate extreme, soldându-se cu pierderi economice foarte ridicate în exploataţiile unde evoluează. Boala nu afectează omul.
Boala nu a evoluat niciodată în ţara noastră, dar o analiză de risc întocmită la nivelul ANSVSA, la sfârşitul anului 2013, a concluzionat că este necesară implementarea unor măsuri profilactice eficiente care să împiedice pătrunderea acestei boli pe teritoriul României. Aceasta, având în vedere gravitatea evoluţiei şi dificultăţile de eradicare, pierderile economice pe care le determină în efectivele de suine sunt foarte importante, iar statutul de „liber de boală” necesar comercializării pe piaţa externă pentru porcii vii, carnea de porc, produsele şi subprodusele provenite de la suine este anevoios de recăpătat.
În ultimii şapte ani, boala a evoluat în partea estică a continentului (în Rusia, Ucraina, Belarus). Ultimul focar notificat Organizaţiei Mondiale pentru Sănătate Animală (OIE) a fost în data de 28.10.2015, de către Ucraina, in zone aflate intre 150-200 km de Romania – Odessa si Mikolayv.
In anul 2015, boala a evoluat şi în mai multe state membre UE, situaţia notificată de ele în sistemul electronic de notificare ADNS al Comisiei Europene fiind următoarea:

Romania a luat, in cursul ultimilor doi ani, masuri foarte importante pentru profilaxia introducerii virusului in teritoriul national. În ceea ce priveşte riscul de ţară pentru pătrunderea pestei porcine africane şi pe teritoriul României, au fost elaborate două analize de risc, una la nivelul ANSVSA, şi alta la nivelul Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, ambele fiind postate pe pagina „Analize de risc” a ANSVSA, la adresa de web a ANSVSA: http://www.ansvsa.ro/?pag=756.
În baza acestor analize de risc, au fost discutate în cadrul Consiliului Ştiinţific şi al Consiliului Consultativ ale ANSVSA măsurile pe care le-a implementat autoritatea competentă în teritoriu.
A fost reactualizat planul de contingenţă pentru pesta porcină africană, a fost elaborat un manual operaţional pentru pesta porcină africană la porcii domestici şi a fost elaborat un manual operaţional pentru pesta porcină africană şi pesta porcină clasică la porcii mistreţi. Ele sunt postate la adresa de web: http://www.ansvsa.ro/?pag=843 şi http://www.ansvsa.ro/?pag=831.
Au fost elaborate materiale informative care au fost transmise în teritoriu pentru informarea fermierilor, a vânătorilor, a călătorilor etc. Aceste materiale sunt postate şi la adresa de web a ANSVSA: http://www.ansvsa.ro/?pag=889.
Pentru a preîntâmpina introducerea bolii în teritoriu, România a întreprins o serie de măsuri legate de avertizarea medicilor veterinari de liberă practică, a fermierilor şi vânătorilor privind recunoaşterea semnelor clinice şi necesitatea notificării imediate a semnelor de boală suspecte, de pregătirea administraţiei cu responsabilităţi în controlul bolilor majore, cu privire la modalităţile de prevenţie şi de combatere a acestei viroze majore, de pregătirea personalului de la punctele de trecere a frontierei de la graniţa cu ţările terţe privind controlul bagajelor călătorilor şi dezinfecţia care trebuie aplicată mijloacelor de transport.
Au fost efectuate controale ale Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene (DSVSA) şi instruiri ale medicilor veterinari oficiali, medicilor veterinari de liberă practică concesionari, responsabililor fondurilor de vânătoare referitoare la semnele bolii, modalitatea de recunoaştere, modul în care a fost informată populaţia etc.,  în opt judeţe de la graniţa cu ţările terţe: Satu-Mare, Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi şi Tulcea.
Pentru instruirea administraţiei judeţene cu rol în controlul bolilor, ANSVSA, în colaborare cu structurile subordonate judeţene a organizat, în perioada 2013-2014, două exerciţii naţionale de simulare, după cum urmează:
1.    Un exerciţiu naţional de simulare pentru pesta porcină africană la porcii domestici, la Bistriţa, judeţul Bistriţa Năsăud, în perioada 07-10 octombrie 2013. Agenda şi Raportul acestui exerciţiu de simulare se află postate la adresa de web a ANSVSA http://www.ansvsa.ro/?pag=861 . La acest exerciţiu au participat reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ai Grupului Naţional de Experţi pentru Pesta Porcină Africană (GNE – PPA), ai Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA), ai celor 42 Direcţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  judeţene şi a Municipiului Bucureşti (DSVSA), ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi a cinci Inspectorate pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) judeţene (BN, CJ, SV, MM, MŞ), ai Prefecturii judeţului Bistriţa-Năsăud şi ai Centrului Local de Combatere a Bolilor Bistriţa-Năsăud, ai Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) şi ai Colegiului Medicilor Veterinari din România (CMVR). De asemenea, la exerciţiu au participat observatori străini din state membre UE (Danemarca, Italia, Germania şi Croaţia) şi din state terţe (Republica Moldova).
2.    Un exerciţiu naţional de simulare pentru pesta porcină clasică şi pesta porcină africană în mediul silvatic, la Iaşi, în perioada 17-18 septembrie 2014, organizat de ANSVSA, în colaborare cu DSVSA Iaşi. La acest exerciţiu, au participat reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), ai Institutului de Diagnostic şi Sănătate Animală (IDSA), ai celor 42 Direcţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor  judeţene şi a Municipiului Bucureşti (DSVSA), ai Ministerului Apărării Naţionale, ai Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi şi ai Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Iaşi, ai Romsilva şi ai Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic Suceava (ITRSV). De asemenea, la exerciţiu au participat observatori străini din Republica Moldova. Date despre acest exerciţiu sunt afişate la adresa de web a ANSVSA http://www.ansvsa.ro/?pag=904 . Exerciţiul s-a caracterizat printr-un mare grad de interactivitate, fiind particular prin faptul că participanţii la exerciţiu au fost implicaţi activ pe tor parcursul exercitiului.
Pentru supravegherea animalelor sălbatice din Delta Dunării, ANSVSA a iniţiat un protocol cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Deltei Dunării şi cu Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, pentru colaborarea în domeniul semnalării cazurilor de animale bolnave din teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, protocol care urmează a fi semnat.
Tot în scopul notificării animalelor găsite moarte, ANSVSA a înfiinţat o adresă de web la care publicul poate să semnaleze cazurile de animale găsite moarte în teritoriu: http://www.ansvsa.ro/?pag=901 .
În domeniul supravegherii punctelor de trecere la frontieră, au fost identificate, la nivel DSVSA judeţene din zonele de frontieră, soluţii pentru dezinfectarea camioanelor care au transportat animale în spaţiul extracomunitar sau care tranzitează sau re-intră în țară. DSVSA din zonele de frontieră au fost verificate dacă deţin spaţii adecvate pentru păstrarea alimentelor de origine animală confiscate de la călători.

Serviciul Comunicare