Consiliul Ştiinţific al ANSVSA

Acad. Prof. Univ. Dr. Nicolae Manolescu - Preşedinte al Consiliului Ştiinţific
Prof. Dr. Ing. Petru Alexe - Vicepreşedinte al Consiliului Ştiinţific
Prof. Univ. Dr. Gheorghe Savuţă
Cercetător ştiinţific gr. 1 Gyorgy Deak
Prof. Univ. Dr. Sevastian Dumitrache
Prof. Univ. Dr. Emanoil Ceauşu
Prof. Dr. Viorel Herman
Conf. Dr. Ing. Nastasia Belc
Prof. Univ. Dr. Cornel Cătoi
Prof. Univ. Dr. Fănel Iacobescu
Prof. Univ. Dr. Gabriel Predoi
Prof. Univ. Dr. Ioan Ştefan Groza
Conf. Univ. Dr. Corina Aurelia Zugravu
Florian Udrea
Conf. Univ. Dr. Mihai Daneş
Secretar General al Consiliului - Şef serviciu Dida Alecsandra Cozachievici