Siguranţa alimentelor şi sănătate publică

Igienă alimentară
Principii generale pentru siguranţa alimentelor
Aditivi
Arome
Apă potabilă
Contaminare/iradiere alimentară
Control oficial
Enzime alimentare
Etichetarea produselor alimentare
Hormoni
Legislaţie europeană - cadru general
Legislaţie europeană - amendamente
Organisme modificate genetic
Produse de origine animală
Produse congelate
Produse tradiţionale
Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Tarife aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor
Legislaţie zoonoze

Decizia Consiliului 470/2009/CE din 25 mai 2009 privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar

Ordin nr. 34/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la monitorizarea zoonozelor şi agenţilor zoonotici

Ordin nr. 68/2005 pentru aprobarea Normei privind Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2012 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare

Regulamentul (CE) nr. 646/2007 al Comisiei din 12 iunie 2007 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește obiectivul comunitar de diminuare a prevalenței Salmonella Enteritidis și Salmonella Typhimurium la puii de carne și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1091/2005

Regulamentul (CE) nr. 1003/2005 al Comisiei din 30 iunie 2005 de aplicare a Regulamentului 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la stabilirea unui obiectiv comunitar de reducere a prevalenței anumitor serotipuri de salmonela în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2160/2003

Directiva 2003/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici, de modificare a Deciziei 90/424/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 92/117/CEE a Consiliului

Regulamentul (CE) nr 2160/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonellei si a altor agenţi zoonotici specifici, prezenţi în reţeaua alimentară

Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare – forma consolidata