Despre ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.) funcţionează ca autoritate de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), este condusă de către un Preşedinte cu rang de Secretar de Stat şi de către doi Vicepreşedinţi cu rang de Subsecretar de Stat.
Misiunea Autorităţii se realizează prin protejarea sănătăţii de-a lungul întregului lanţ alimentar – adică în fiecare etapă a procesului de producţie, de la fermă la consumator – prevenind contaminarea alimentelor şi promovând igiena alimentară şi informarea transparentă a consumatorilor cu privire la alimente şi sănătatea şi bunăstarea animalelor.

Cadrul legislativ de funcţionare a A.N.S.V.S.A. este:
Ordonanţa numărul 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
Hotărârea numărul 1415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia

Activităţi
  • Autorizare şi certificare în domeniile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
  • Monitorizarea si controlul activitatilor din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor
  • Realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice activităţilor din domeniul sanitar-veterinar şi al siguranţei alimentelor
  • Testari de laborator
  • Autorizare laboratoare private
  • Stabilirea protocoalelor de export cu ţări terţe
  • Managementul situatiţiilor de criză
  • Monitorizarea pesiticidelor
  • Sprijină combaterea risipei alimentare
Echipa de conducere a ANSVSA
Conducerea ANSVSA
Cabinetul Preşedintelui ANSVSA
Directori generali ai ANSVSA

Directori ANSVSA

Directorii Institutelor de referinţă
Organizare
Organigrama ANSVSA
Organigrama DSVSA
Regulament de organizare şi funcţionare (ROF)
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ANSVSA
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al DSVSA
Strategia ANSVSA
Strategia de creştere a performanţelor şi de eficientizare a activităţii sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din România
Strategia de creştere a performanţelor şi de eficientizare a activităţii laboratoarelor sanitar - veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din unităţile aflate în subordinea ANSVSA, pentru perioada 2016 - 2017
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora
Codul etic al ANSVSA
Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
Consilierul de etică din cadrul ANSVSA