Bunăstarea animalelor

 

Legislaţie bunăstarea animalelor
Cadru general

Legea nr. 205/2004 privind protectia animalelor, cu modificarile si completariel ulterioare

Ordinul nr. 31/2008 privind aprobarea noremlor metodologice de aplicare a Legii nr. 205/2004

Legea nr. 60/2004  privind ratificarea Convenţiei Europene pentru protecţia animalelor de companie

Protecţia animalelor de fermă

Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma

Ordinul nr. 13/2008 animale ţinute în scopuri zootehnice

Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă

 

Porci

Ordinul nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileúte standarde minime pentru protecţia porcinelor

Ordinul nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte standarde minime pentru protecţia porcinelor

Ordinul nr. 20/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de monitorizare a standardelor de microclimat, precum şi a necesarului de apă şi de hrană, în vederea asigurării statusului minim de bunăstare a porcinelor din exploataţiile comerciale

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării porcilor în fermă

 

Bovine

Ordinul nr. 72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia viţeilor

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării vacilor în fermă

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării viţeilor în fermă

 

Păsări

Ordinul nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouatoare

Ordinul 42/2010 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protectia gainilor ouatoare, aprobata prin Ordinul presedintelui ANSVSA nr. 136/2006

Ordinul nr. 73/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploatatiilor care deţin găini ouatoare

Ordinul nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului

Ordinul nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne

Ordinul nr. 95/2016 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea procedurii de monitorizare în abator a nivelului dermatitei de contact la puii destinaţi producţiei de carne

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării broilerilor în fermă

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării găinilor ouătoare în fermă

 

Alte animale

Ordinul nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protectia animalelor de ferma

Accesaţi pagina Comisiei Europene dedicată bunăstării altor animale în fermă

Protecţia animalelor în timpul transportului

Ordinul nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii

Ordinul nr. 83/2006 condiţii bunăstarea animalelor pe durata transportului

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi al

Regulamentului (CE) nr. 1255/97 al Consiliului din 25 iunie 1997 privind criteriile comunitare prevăzute pentru punctele de aşteptare şi de modificare a planului de itinerar prevăzut în anexa la Directiva 91/628/CEE

Regulamentul (CE) nr. 639/2003 al Comisiei din 9 aprilie 2003 de stabilire a normelor de aplicare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele privind bunăstarea animalelor vii din specia bovină în timpul transportului pentru acordarea restituirilor la export

Decizia 188/2013 privind rapoartele anuale referitoare la inspecţiile nediscriminatorii efectuate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecţia animalelor în timpul transportului

Ordinul 16/2010 din 16 martie 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate

Protecţia animalelor în timpul tăierii sau uciderii

Ordinul nr. 74/2009 privind asigurarea condiţiilor tehnice pentru aplicarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 180/2006

Ordinul nr. 180/2006 protecţia animalelor în timpul sacrificării şi uciderii

Directiva 93/119/CE a Consiliului din 22 decembrie 1993 privind protecţia animalelor în momentul sacrificării sau uciderii

Council Regulation (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecţia animalelor în momentul uciderii

Protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau științifice

Legea nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

Legea nr. 199/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

Ordinul nr. 97/2015 pentru aprobarea Normei privind procedura de autorizare a unităţilor utilizatoare, crescătoare şi furnizoare de animale utilizate în scopuri ştiinţifice […] aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 16/2010

Ordinul 106/2016 privind constituirea Comitetului naţional pentru protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice sau educative

Directiva 86/609/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege ș i a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveș te protecția animalelor utilizate în scopuri experimentale ș i în alte scopuri ș tiințifice

Directiva 2010/63/UE privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

Grădini zoologice şi acvarii publice

Legea nr. 191/2002 a grădinilor zoologice şi acvariilor publice

Gestionare câini fără stăpâni

Legea 227/2002 pentru aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Ordonanţa de Urgenţă 155/2001 pentru privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân – actualizată 2014

Hotărâre de Guvern 1059/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan

Deţinerea câinilor periculoşi şi agresivi

OUG 55/2002 regimul de deţinere al câinilor periculoşi sau agresivi

Sancţiuni

HG 984/2005 stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor

HG 30/2008 modificare si completetare HG 984/2005 contraventii la normele sanitar veterinare si pentru siguranta alimentelor

Convenţii europene

European Convention – protection of animals kept for farming purposes

European Convention – the protection of animals for slaughter

Lege 60/2004 – ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie

Lege 71/2006 – ratificarea Conventiei Europene protectia animalelor in timpul transportului international

Lege 305/2006 – protectia animalelor vertebrate utilizate in experimente si alte scopuri stiintifice

Recomandările Consiliului Europei privind bunăstarea animalelor