Bunăstarea animalelor

Protecţia animalelor de interes economic

Protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau ştiinţifice
Rezumate cu caracter non tehnic