Bunăstarea animalelor

Protecţia animalelor folosite în scopuri experimentale sau ştiinţifice
Rezumate cu caracter non tehnic

Ghid referitor la implementarea prevederilor Reg. CE 1523/2007 de interzicere a introducerii pe piata si a importului in Comunitate sau a exportului din Comunitate de blanuri de pisica si de caine si de produse care contin asemenea blanuri