Înregistrare şi autorizare

Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a unităților

Conform Ordinului ANSVSA 111/2008

Este necesară micilor producători precum şi unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală sau nonanimală şi care doresc să furnizeze aceste produse alimentare în cantităţi mici şi cu parteneri localizaţi numai la nivel naţional sau direct consumatorului final în pieţe agroalimentare sau cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, organizării unor manifestări în perioada sărbătorilor religioase sau a altor asemenea evenimente publice, organizate periodic de către autorităţile locale/judeţene.

Înregistrarea sanitară veterinară –  înscrierea altor unităţi care produc alimente de origine animală, altele  decât cele autorizate sanitar- veterinar în listele celor cu:

Vânzare directă a produselor alimentare;

Vânzare cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală şi nonanimală;

Fabricarea produselor alimentare de origine nonanimală

de către Direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în baza unei solicitări scrise din partea beneficiarului.

Autorizarea sanitară veterinară a unităților

Conform Ordinului ANSVSA 57/2010

Este necesară unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi distribuie produse de origine animală şi care doresc să stabilească relaţii comerciale atât cu parteneri existenţi pe teritoriu naţional cât şi cu parteneri din spaţiul comunitar şi extracomunitar.

Autorizaţia sanitară veterinară –  este documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, care atestă că activităţile din unităţile care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare de funcţionare stabilite de legislaţia veterinară a Uniunii Europene şi de cea naţională.