Înregistrare şi autorizare

Structurile teritoriale din subordinea Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor reprezinta organismele de certificare in ariile sale de specialitate.

Tipul de autorizatie necesara functionarii unui operator economic depinde de domeniul sau de activitate.

ÎNREGISTRARE SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar

1. Carne:

 • Carmangerie
 • Măcelărie
 • Centru sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul fermei sau exploataţiei
 • Centru colectare vânat sălbatic

2. Lapte şi produse din lapte:

 • Centru de prelucrare lapte integrat în cadrul exploataţiei
 • Centru de prelucrare lapte

3. Peşte şi produse din pescuit:

 • Centru de colectare peşte
 • Ambarcaţiune de pescuit
 • Punct de debarcare
 • Magazin de desfacere peşte, pescărie
 • Centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor

4. Miere şi alte produse din miere:

 • Centru extracţie, colectare miere şi alte produse apicole
 • Stupină
 • Magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole

5. Ouă pentru consum: centru colectare ouă

Unităţi de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

1. Unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de comercializare a alimentelor:

 • Restaurant, indiferent de specific
 • Pizzerie
 • Cantină
 • Laborator de cofetărie şi/sau patiserie
 • Cofetărie/Patiserie
 • Pensiune turistică, indiferent de specific.
 • Magazin alimentar
 • Hipermarket/Supermarket
 • Unităţi de vânzare prin internet

2. Unităţi care desfăşoară alte activităţi supuse înregistrării sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor:

 • Depozit alimentar
 • Catering
 • Staţie spălare şi dezinfecţie mijloace de transport