Sistemul de control intern managerial

 

Conform  Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice,  controlul  intern/managerial  este  definit  ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv  auditul  intern,  stabilite  de  conducere  în  concordanţă  cu  obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice  în  mod  economic,  eficient  şi  eficace;  acesta  include,  de  asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.
Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru  a-i  permite  deţinerea  unui  bun control  asupra  funcţionării  entităţii  în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

Activităţile  de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de  gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici  şi  proceduri  privind:  autorizarea  şi  aprobarea,  separarea  atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.

 

Sistemul de control intern managerial al ANSVSA

Obiectivele generale ale ANSVSA
Obiectivele generale ale DSVSA
Hotărârile Comisiei de monitorizare
Documentele echipei de gestionare a riscurilor din cadrul ANSVSA
Proceduri specifice
Proceduri în analiză