Laboratoare în domeniul farmaceutic veterinar

H.G. nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora in cazul testarilor efectuate asupra substantelor chimice, cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin nr. 114/2013 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind autorizarea laboratoarelor in care se desfasoara activitati supuse supravegherii si controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

Ordin nr. 455/2006 pentru aprobarea Procedurilor privind efectuarea inspectiilor instalatiilor de testare si verificarea studiilor in vederea respectarii principiilor de buna practica de laborator

Ordin nr. 83 din 29 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare

Ordin nr. 4 din 12 ianuarie 2012 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare