Rezultatul probei interviu la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut al unor funcționari publici din cadrul ANSVSA

PUNCTAJUL ȘI  REZULTATUL PROBEI INTERVIU LA EXAMENUL ORGANIZAT ÎN DATA DE 12.12.2018 (PROBA SCRISĂ),

PENTRU PROMOVAREA ÎN GRADUL IMEDIAT SUPERIOR A UNOR FUNCŢIONARI PUBLICI DIN CADRUL AUTORITĂŢII NAŢIONALE SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

SERVICIUL COMUNICARE ȘI LOGISTICĂ DOCUMENTARĂ

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1 Consilier, grad profesional principal 96,66 Admis

 

 DIRECȚIA EVIDENȚĂ INFORMATIZATĂ, TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI GESTIUNEA ACTIVITĂȚILOR DE IMPORT-EXPORT :

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1 consilier, gradul profesional principal în cadrul  Serviciului Identificare și Înregistrare a Animalelor 90  

Admis

2. consilier, gradul profesional  asistent în cadrul Serviciului Administrare Baze de Date, Statistică și Evidență Informatizată 90  

 

Admis

 

 DIRECȚIA BUNĂSTAREA ȘI NUTRIȚIA ANIMALELOR, SERVICIUL BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1 consilier, gradul profesional  principal 97  

Admis

2. consilier, gradul profesional  principal 93,66 Admis

 

DIRECŢIA ECOMONICĂ, SERVICIUL BUGET-FINANȚE, PATRIMONIU

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1 Consilier, gradul profesional asistent 100 Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, consilier Camelia Păunică.

Rezultatele probei interviu au fost afişate şi la avizierul instituţiei în data de 13.12.2018, ora 13.00.

 

 

Secrertar Comisie:

Camelia PĂUNICĂ