Finalizarea controalelor Autorității Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale

28.04.2020

 

 

Informare de presă


Finalizarea controalelor Autorității Naționale Sanitare și pentru Siguranța Alimentelor desfășurate în perioada Sărbătorilor Pascale

 

Controalele inspectorilor ANSVSA cu această tematică au fost finalizate, iar din centralizarea datelor reiese că, în perioada 30.03.2020 – 15.04.2020, au fost efectuate, la nivel național, controale oficiale la un număr de 7.449 de obiective din sectorul alimentar, autorizate sau înregistrate sanitar veterinar.

Au fost sacrificați, în total, 175.640  de miei și iezi, în 101 de abatoare autorizate sanitar veterinar, în centre de sacrificare temporară amenajate în 9 județe, la solicitarea autorităților locale și în 47 de ferme autorizate temporar pentru sacrificarea mieilor.

„Siguranța alimentară a populației este o preocupare constantă a Autorității.  Cu atât mai mult, în acestă perioadă, majoritatea acțiunilor instituției s-au concentrat pe acest obiectiv, iar controalele inspectorilor noștri, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, au fost intensificate”  a subliniat dr. Robert Chioveanu, președintele ANSVSA.

Verificările au vizat modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare de funcționare la nivelul pieţelor agro-alimentare, abatoarelor şi centrelor de sacrificare a mieilor cu activitate temporară, în unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală si nonanimală, unităţile de comercializare cu amănuntul, precum şi în unităţile de alimentaţie publică / catering cu livrare la domiciliu. Totodată, la nivelul tuturor abatoarelor si  centrelor de sacrificare temporară a mieilor, inspectorii sanitari veterinari din cadrul DSVSA județene și a municipiului București, au efectuat supravegherea funcționării si expertiza sanitară veterinară a cărnii si organelor , au verificat starea de sanătate, condițiile de igienă și bunăstare a animalelor, modul de gestionare si distrugere a subproduselor de origine animală nedestinate  consumului uman (SNCU)rezultate din activitatea de sacrificare.

Deficienţele constatate de inspectorii Autorității, în urma controalelor efectuate, au fost sancţionate prin aplicarea a 206 sancţiuni contravenţionale, care au însumat 702.680 de lei, emiterea a 12 ordonanțe privind suspendarea activității și a 11 ordonanțe privind interzicerea desfășurării activității unor unități.

De asemenea, în cadrul actiunilor de control, au fost aplicate măsuri de reținere oficială si sechestru sanitar veterinar, fiind dirijate către unități de neutralizare autorizate 5.654 de kg de produse alimentare (carne, pește, produse din carne, produse de panificație, produse lactate, etc.), care nu respectau normele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Dintre principalele neconformităţile constatate și sancţionate pot fi menționăm:

  • nerespectarea condițiilor și normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor de igienă la expunerea și comercializarea produselor alimentare ;
  • comercializarea cărnii fără expertiză sanitară veterinară efectuată de un medic veterinar oficial;
  • nerespectarea normelor sanitare veterinare privind depozitarea produselor alimentare de origine animală;
  • neconformități privind demonstrarea trasabilității produselor alimentare ;
  • etichetarea și ambalarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
  • comercializarea cărnii de miel fără documente legale;
  • nerespectarea măsurilor de profilaxie generală privind accesul în incintă, utilizarea dezinfectorului si a filtrului sanitar;

Reamintim tuturor cetățenilor numărul de Call – Center al instituției 0800.826.787, unde pot fi sesizate nereguli din domeniul siguranței alimentelor, serviciu telefonic gratuit, apelabil din orice rețea de telefonie.

„Doresc să asigur cetățenii că, pentru instituție, a fost și rămâne prioritară informarea cetățenilor, dar și a tuturor celor implicați în lanțul alimentar, de la crescători de animale, producători, procesatori și comercianți, astfel încât să fie respectate atât normele sanitare impuse de situație existentă, cât și cele de igienă alimentară” a afirmat dr. Robert Chioveanu, președintele ANSVSA.

Serviciul Comunicare și Logistică Documentară