Controale ANSVSA privind ouăle provenite din comerţul intracomunitar

14.03.2018                                           

Informare de presă

Controale ANSVSA privind ouăle provenite din comerţul intracomunitar

 

În perioada 13.02.2018 – 09.03.2018, s-a desfăşurat o acţiune la nivel naţional pentru verificarea modului de respectare, de către operatorii din sectorul alimentar, a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la transportul, ambalarea, depozitarea și comercializarea ouălor provenite din comerțul  intracomunitar.

La nivelul fiecărei DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, au fost constituite echipe mixte (formate din reprezentanţi ai Serviciului Control Oficial Siguranţa Alimentelor şi ai Serviciului Antifraudă), care, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie judeţene, au efectuat controale oficiale:

– în trafic, în vederea verificării mijloacelor de transport a ouălor provenite din alte State Membre ale UE şi destinate procesării, ambalării şi/sau comercializării pe piaţa României;

– la locul de destinaţie a ouălor, situate pe teritoriul României (centre de ambalare ouă, depozite frigorifice, unități de procesare etc.).

În perioada menționată au fost verificate 1.816 obiective: 447 de mijloace auto utilizate pentru  transportul ouălor, 27 de centre de ambalare ouă, 82 de unități de depozitare ouă, 2 unități de procesare a ouălor, precum și 1.258 de unități de vânzare cu amănuntul care comercializează ouă.

Deficienţele constatate de reprezentanţii DSVSA, în urma controalelor efectuate, au fost sancţionate prin aplicarea a 78 de sancţiuni contravenţionale, care au însumat 103.760 de lei. De asemenea, s-au retras de la comercializare 2.108 ouă, a căror trasabilitate nu a putut fi demonstrată de către operatorii din sectorul alimentar.

Dintre neconformităţile constatate și sancţionate menţionăm:

–  desfășurarea unor activități pentru care unitățile nu au fost înregistrate sanitar veterinar;

– nerespectarea normelor sanitare veterinare privind condiţiile de igienă şi de temperatură la nivelul unităților de ambalare, procesare și depozitare a ouălor;

– deficiențe privind gestionarea deșeurilor și a subproduselor nedestinate consumului uman;

– depozitarea și comercializarea ouălor în unități neautorizate/neînregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor;

– deficiențe privind asigurarea trasabilității ouălor;

– utilizarea unor mijloace auto neigienizate și/sau neautorizate sanitar veterinar pentru transportul ouălor.

Serviciul Comunicare